ΑΙΤΗΜΑ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

email: mousikart2019@gmail.com

 

 

16/710/2019

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλη Διγαλάκη

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Βουλής των Ελλήνων

 

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών.

 

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020» (Μαρούσι, 11 – 10 – 2019/Αρ. Πρωτ.: 159709 /Ζ1) «ηλεκτρονικές αιτήσεις μετεγγραφής υποβάλλονται από την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2019». Με δεδομένη την Υπουργική απόφαση με Αριθμ. 104100/Ζ1, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Ιουλίου 2019 (Αρ. Φύλλου 2656), τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το  Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο τμημάτων χωρίς αντιστοιχία με άλλα τμήματα με συνέπεια οι νεοεισαχθέντες φοιτητές στα τμήματα αυτά να στερούνται του δικαιώματος να αιτηθούν μετεγγραφή.ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, 16-10-2019