Αλλαγές για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία μέσα από το σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ.