Αναγνώριση σπουδών και παροχή δωρεάν συγγραμμάτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων με επιστολή της στο υπουργείο παιδείας ζητά την αναγνώριση σπουδών και παροχή δωρεάν συγγραμμάτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεί

Η επιστολή  είναι η ακόλουθη :

 Κυρίες και κύριοι,
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επανειλημμένα έχει θέσει το ζήτημα της αναγνώρισης των σπουδών που κάνουν τα παιδιά μας στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία με Υπομνήματα, Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, αλλά και με κινητοποιήσεις, με πιο πρόσφατη την καλλιτεχνική διαμαρτυρία η οποία διοργανώθηκε στις 5 Απριλίου του 2022. Πάγιο αίτημα γονιών και μαθητών είναι η αναγνώριση των μουσικών σπουδών των μαθητών των μουσικών σχολείων, ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίων, στο αντικείμενο της Αρμονίας, της Βυζαντινής Μουσικής, των Ελληνικών παραδοσιακών οργάνων και του ατομικού οργάνου επιλογής, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματα σε ωδεία, τα οποία έχουν ήδη διδαχτεί στα σχολεία τους.
Η απόκτηση τίτλων σπουδών προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. Γ2/3375/ 30-06-1999 (ΦΕΚ1505/Β'/22-07-1999) Υπουργική Απόφαση για τα μουσικά σχολεία και έχει εφαρμοστεί μόνο μία φορά μέχρι σήμερα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, όσοι επιθυμούν ν’ αναγνωρίσουν το επίπεδο σπουδών τους και να αποκτήσουν αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, υποχρεώνονται να καταφύγουν
στην ωδειακή εκπαίδευση, να αναλάβουν το κόστος κατατακτηρίων εξετάσεων και να φοιτήσουν για τουλάχιστον ένα έτος σε αναγνωρισμένο από το κράτος ωδείο, συχνά επαναλαμβάνοντας μαθήματα (ανάλογα με την πολιτική η οποία ακολουθείται από το ωδείο), όπως η ιστορία της μουσικής, η υποχρεωτική θεωρία, η αρμονία, η μορφολογία και η οργανογνωσία, τα οποία όμως επί σειρά ετών οι μαθητές των μουσικών σχολείων έχουν ήδη διδαχθεί στα σχολεία τους.
Αντίστοιχο αίτημα καταθέτουμε για μία ακόμα φορά και για τους αποφοίτους των καλλιτεχνικών σχολείων, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να κατοχυρώσουν στο πλαίσιο της δωρεάν, δημόσιας εκπαίδευσης το επίπεδο των σπουδών τους και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Υπενθυμίζεται, επίσης, πως για το παραπάνω ζήτημα έχει γνωμοδοτήσει και η Ανεξάρτητη Αρχή του Βοηθού
Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, που ασχολείται με το θέμα ήδη
από το 2013 μέχρι σήμερα (τελευταία αναφορά στις 01/7/2022).
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία λειτουργούν στο πλαίσιο της δημόσιας, δωρεάν δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και είναι αδιανόητο να αναγκαζόμαστε οι γονείς να καλύπτουμε το κόστος την προμήθειας των βιβλίων ειδικοτήτων και της αγοράς και συντήρησης του απαιτούμενου εξοπλισμού των μουσικών οργάνων. Στους μαθητές όλων των σχολείων
πρέπει να παρέχεται το ίδιο δωρεάν εγχειρίδιο για όλα τα μουσικά μαθήματα, καθώς επίσης και σε κάθε σχολείο να υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός μουσικών οργάνων, τα οποία θα μπορούν να δανείζονται οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
Μέχρι πότε δεν θα έχουν τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εγχειρίδιο μελέτης, δωρεάν διανεμόμενο και κοινό για όλους τους μαθητές; Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων επανέρχεται και ζητά από το Υπουργείο Παιδείας το αυτονόητο!!
Ειδικότερα, ζητούμε τα ακόλουθα:
-Πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών του εκάστοτε αποφοίτου στο αντικείμενο ειδίκευσής του και        υποχρεωτική αναγνώριση αυτού, όπως και των μαθημάτων τα οποία έχει ήδη διδαχθεί.
-Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Γ2/3375/30-06-1999 (ΦΕΚ1505/Β&#39/22-07-1999) Υπουργικής Απόφασης και διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίων στην Ευρωπαϊκή Μουσική, τη Βυζαντινή Μουσική, τα Παραδοσιακά Όργανα και στο ατομικό όργανο επιλογής, με ταυτόχρονη κατοχύρωση, μέσω της απόκτησης πτυχίου, των επαγγελματικών δικαιωμάτων.
-Δωρεάν διανομή των μουσικών και καλλιτεχνικών βιβλίων και του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού (μουσικά όργανα, καβαλέτα, τεχνικός εξοπλισμός για μαθήματα κινηματογράφου κ.ά), που απαιτείται για τα μουσικά-καλλιτεχνικά μαθήματα.

Για το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

Ο Πρόεδρος    Μπενέτος Αντώνης

 Η Γ.Γραμματέας   Στούπα Κατερίνα