ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ 10%

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart,gr

 

Ανακοίνωση

 για τα προβλήματα στις μετεγγραφές σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών και την κατοχύρωση του δικαιώματος του 10% για τους αποφοίτους.

Αθήνα, 9/9/2019

Η ψήφιση του άρθρου 19 του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/ Α΄), του άρθρου 45 του Ν.4589/2019 (13 Α΄), η Υπουργική Απόφαση με αριθμ.Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (504 Β΄) και η εγκύκλιος της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΠΕΘ με αριθμ.πρωτ.Φ.253/28077/Α5/22-2-2019 (ΑΔΑ: ΨΟΖΒ4653ΠΣ-Φ0Χ), στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η νέα διαδικασία εισαγωγής φοιτητών στα Μουσικά Τμήματα του Ιόνιου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 και εφεξής, κατοχύρωσαν νομικά τη λογική του διαχωρισμού τμημάτων με συναφές αντικείμενο σπουδών σε τμήματα θεωρητικά και πρακτικά.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-9-2019