ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. ΑΝΑΦΟΡΩΝ: 14
Ημερομ. Κατάθεσης: 21/7/2023

    Κοινοβουλευτική Ομάδα
Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

 

Θέμα: Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά όλων των ειδικοτήτων στα καλλιτεχνικά και
μουσικά σχολεία
Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Έξαρχος Νίκος, Καραθανασόπουλος Νίκος, Kομνηνάκα
Μαρία, Κτενά Αφροδίτη, Λαμπρούλης Γιώργος, Μαρίνος Γιώργος, Μεταξάς Βασίλης,
Παπαναστάσης Νίκος και Συντυχάκης Μανώλης

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ την Επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών &
Καλλιτεχνικών Σχολείων, στην οποία ζητούν την άμεση εκκίνηση όλων των απαραίτητων
διαδικασιών ώστε οι καθηγητές των κατευθύνσεων χορού, κινηματογράφου στα
Καλλιτεχνικά σχολεία και εμπειροτεχνών μουσικών στα Μουσικά σχολεία να έχουν
τοποθετηθεί με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και το Υπουργείο να προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με την κάλυψη των
οργανικών θέσεων με μόνιμους διορισμούς για τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων.

Αθήνα 11/07/2023

Οι καταθέτοντες βουλευτές

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ