Απόφαση για πανελλαδικές δράσει και κινητοποιήσεις. Θεσσαλονίκη

ι κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών των μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων όλης της χώρας αναδεικνύουν σε όλη της την οξύτητα την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.

Η σημερινή πολιτική έχει οδηγήσει σε τρομακτικά αδιέξοδα, αφού η πολιτεία αδιαφορεί για την εξασφάλιση ακόμη και αυτών των στοιχειωδών προϋποθέσεων για τη λειτουργία τους. Σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης γονείς και μαθητές αντιμετωπίζουμε πολλαπλάσια προβλήματα από εκείνα των κοινών σχολείων, καθώς μαζί με τα βάρη των φροντιστηρίων γενικών μαθημάτων σηκώνουμε και αυτά των ιδιωτικών ωδείων, ανεξάρτητα πως αυτά ονομάζονται, ιδιωτικά η δημοτικά, λόγω έλλειψης καθηγητών και μουσικής προπαιδείας Άλλωστε η φοίτηση σε ωδείο είναι πλέον υποχρεωτική, αφού στερούνται οι μαθητές την δυνατότητα να σπουδάσουν το όργανο επιλογής τους από το Δημόσιο Μουσικό, λόγω έλλειψης καθηγητών και δεν υπάρχει καμία μέριμνα της πολιτείας για τις μουσικές σπουδές των μαθητών του Δημοτικού, (παρότι οι σπουδές αυτές επιβάλλεται να ξεκινούν νωρίς (Μουσική προπαιδεία στα δημοτικά).

Τώρα πλέον καλούμαστε να αναλάβουμε και το κόστος των μεταφορών με την κατάσταση να φτάνει στο απροχώρητο ειδικά στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές (Αργολίδα κλπ), και πάνω από όλα η μη επίλυση των μετακινήσεων απειλεί τα σχολεία σε συρρίκνωση και μαρασμό, κρούοντας κώδωνα κινδύνου για επέκταση της κρίσης των σχολείων σε πανελλαδική κλίμακα.

Αν για τα δικά μας σχολεία ισχύουν οι παραπάνω κίνδυνοι, για χιλιάδες μαθητές σ’ όλη τη χώρα ελλοχεύει ο κίνδυνος για τον αποκλεισμό τους από την εκπαίδευση, μετά τις συγχωνεύσεις χιλιάδων σχολείων, πράγμα που απαιτεί όχι μείωση αλλά αύξηση της δαπάνης για τις μαθητικές μετακινήσεις.

Δεν θα κάνουμε μνημόσυνο στη δημόσια παιδεία, αγωνιζόμαστε και θα αγωνιστούμε για να σωθεί το δημόσιο σχολείο, για να συνεχίσουν να υπάρχουν η μουσική και η καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων και Καλλιτεχνικών, άλλωστε έχει αναδείξει την τραγική κατάσταση στα σχολεία αυτά ζητώντας άμεσα: «Να μην κλείσει για οποιοδήποτε λόγο Μουσικό ή Καλλιτεχνικό σχολείο. Έχει πραγματοποιήσει 3 συνέδρια 2 ημερίδες και κάθε χρόνο επαναλαμβάνει στις Γενικές συνελεύσεις τα ίδια προβλήματα Η ταλαιπωρία των μαθητών και των γονέων τους από την πολιτική της λειψής μετακίνησης, και την επαπειλούμενη οριστική κατάργησή της με την μετακύληση της ευθύνης από το κράτος στους γονείς, από την κατάργηση της σίτισης στην πλειοψηφία των σχολείων, από την έλλειψη καθηγητών, από τις ελλείψεις σε βιβλία, από ελλείψεις σε υποδομές, έχουν σαν στόχο την απαξίωση, με σκοπό το κλείσιμο αυτών των σχολείων, που συκοφαντούνται ως ακριβά, χωρίς να αναγνωρίζεται ο ρόλος τους ως σχολεία εκπαιδευτικά πρότυπα για το σύνολο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Πιο συγκεκριμένα:

Τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο τεράστιο πρόβλημα ελλείψεων σε καθηγητές μουσικής, καλλιτεχνικής και γενικής παιδείας με συνέπεια την απώλεια πολλών ωρών μαθημάτων και την εξώθηση των μαθητών στα φροντιστήρια και στα ωδεία. Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο από την ανυπαρξία μόνιμων οργανικών θέσεων και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών με ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται η αναγκαία παιδαγωγική σχέση με τους μαθητές, ενώ ειδικά στα μουσικά όργανα επέρχεται πλήρης σύγχυση από την εναλλαγή μεθόδων και τεχνικών εκμάθησης, οι οποίες -όπως είναι γνωστό- διαφέρουν από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό.

Τα περισσότερα Σχολεία στεγάζονται σε ακατάλληλα και ανεπαρκή κτίρια, με πρόχειρες αίθουσες διδασκαλίας οργάνων και χορού, ανεπαρκή εργαστήρια χωρίς αίθουσα εκδηλώσεων και βιβλιοθήκη και χωρίς αίθουσα εστιατορίου, παρότι τα παιδιά παραμένουν στο σχολείο μέχρι το απόγευμα. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε την ανυπαρξία του απαραίτητου για την εύρυθμη λειτουργία βοηθητικού προσωπικού (γραμματέα, επιστάτη, φύλακα) καθώς και συντηρητή οργάνων.

ΑΜΕΣΑ ΑΠAΙΤΟΥΜΕ

1. Na λυθεί υπεύθυνα και άμεσα τα προβλήματα που αφορούν τη μετακίνηση των μαθητών μέσα από τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τους με κατάλληλα μέσα μετακίνησης, εξειδικευμένους οδηγούς και συνοδηγούς.

Για την άμεση αντιμετώπιση των κρίσιμων αυτών εξελίξεων για τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, διεκδικούμε

Α) Αμεσα την τροποποίηση της Κ.Υ.Α., ώστε τα σχολεία αυτά να συμπεριληφθούν ως διαδημοτικά – υπερτοπικά {ειδικά} σχολεία, μαζί με τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ στις διαδικασίες για την προκήρυξη και ανάθεση του μεταφορικού έργου που τα αφορούν, χωρίς τους περιορισμούς της απόστασης από την σχολική μονάδα, όπως ισχύει για τις ΣΜΕΑ.

Β) δημιουργία ενός ενιαίου φορέα οργανωμένου σε επίπεδο περιφέρειας με την επίβλεψη τον έλεγχο του υπουργείου Παιδείας (με χρηματοδότηση απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι μέσω ανταποδοτικών τελών από τους Καλλικρατικούς Δήμους), για τις μετακινήσεις του μαθητικού πληθυσμού, και ιδιαίτερα των υπερτοπικών – διαδημοτικών σχολείων

2. Να καλυφθούν όλα τα κενά σε καθηγητές, τόσο μουσικής- Καλλιτεχνικής Παιδείας, όσο και Γενικής Παιδείας.

3. Σίτιση σε όλα τα σχολεία.

ΕΠΙΣΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ

Na λυθούν τα προβλήματα των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων με την εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους με μόνιμο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να μην διακόπτεται η αναγκαία συνέχεια των μουσικών και καλλιτεχνικών σπουδών, να ολοκληρωθούν τα αναλυτικά προγράμματα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη δωρεάν εξασφάλιση όλης της αναγκαίας υποδομής (οργάνων, βιβλίων κλπ.) για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των μουσικών σπουδών και από όλους τους μαθητές, Να προχωρήσει το υπουργείο στην υποχρέωση πού έχει από τον νόμο στην πιστοποίηση των μουσικών σπουδών στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η Δημόσια δωρεάν παιδεία μέσα και από τον θεσμό των Μουσικών σχολείων και Καλλιτεχνικών σχολείων δημιουργεί εστίες αντίστασης απέναντι στην παγκοσμιοποιημένη υποκουλτούρα. Η Δημόσια δωρεάν παιδεία και πολιτισμός καταχτιέται με θεσμούς πού η κοινωνία μέσω της πολιτείας δημιουργεί και στηρίζει. Θεσμούς πού συμβάλλουν στην ανάκτηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας και κληρονομιάς.

Η δύναμη και το μέλλον του Λαού μας περνά μέσα από την ειρηνική, συνύπαρξη των πολιτισμών, των εργαζομένων και των πολιτών.

Εμείς πού επιλέξαμε να πάρουν τα παιδιά μας γενικές γνώσεις μέσα από τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς. Είμαστε υπερήφανοι πού τα παιδιά μας δεν σκέφτονται λανθασμένα. Είμαστε υπερήφανοι πού δεν σκέφτονται με ξένο μυαλό. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς πού γέμισε ο τόπος από παιδιά πού διασκεδάζουν με τις παραδόσεις μας, πού ζουν και αναπνέουν με αυτές, πού μελετούν την,(Αρχαία Ελληνική, αλλά και παραδοσιακή), Μουσική, που συναντούν στις τέχνες την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ ΚΥΡΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 42 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2012 ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ