Απόφαση για το “25 χρόνια μουσικά σχολεία”

ΚΟΜΟΤΗΝΗ  29/3/2014

www.mousikart.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ

Η Ετήσια Τακτική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Συλλόγων Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών σχολείων πού πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή αποφάσισε να προτείνει στους Συλλόγους, στα 15 μελή των Μαθητών και  στους Συλλόγους των Καθηγητών να μην συμμετέχουν στις εκδηλώσεις  πού στήνει το Υπουργείο Παιδείας για να γιορτάσει τα 25 χρόνια  λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων. Αντί για γιορτές θα προτιμούσαμε να έχουν στελεχωθεί  τα σχολεία με μόνιμο προσωπικό ώστε νε έχουμε καθηγητές , να εξασφαλίσει για τα παιδιά μας σταθερές μεταφορές με δημόσια και ασφαλή μέσα μεταφοράς με αναλυτικά προγράμματα και με δωρεάν βιβλία στα μαθήματα μουσικής.

Δεν επιθυμούμε να γιορτάσουμε μαζί με την πολιτική ηγεσία πού κάνει το παν για να απαξιώσει τα  σχολεία  με σκοπό το κλείσιμο τους προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Την ίδια στιγμή πού μας καλεί να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια, χωρίς να λύνει κανένα από τα μακροχρόνια προβλήματα, κόβει και την σίτιση  σε ένα σχολείο πού είναι υποχρεωμένα  παιδιά  να βρίσκονται μέχρι της 4μμ.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος

Παπαδούλης Κωσταντίνος

 

Ο Γραμματέας

Κουφαλάκος Παναγιώτης