Απόφαση Δ.Σ για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΤΡΙΚΑΛΑ 26/7/2014
www.mousikart.gr
Απόφαση ΔΣ 26/7/2014

Αγαπητοί γονείς, μαθητές και καθηγητές των Μουσικών Σχολείων.
Από τα μέχρι τώρα δεδομένα η νέα σχολική χρονιά προοιωνίζεται ιδιαίτερα προβληματική και κρίσιμη για τα σχολεία μας. Ξεπερνά όσα μέχρι τώρα αντιμετωπίσαμε. Τα συνηθισμένα προβλήματα των προηγούμενων χρόνων όπως η μεταφορά των μαθητών και τα κενά Θα οξυνθούν ακόμη περισσότερο με την εφαρμογή της νέας ΚΥΑ και την πολιτική των προσλήψεων του υπουργείου Παιδείας Η σίτιση είναι ακόμη στον αέρα, παρά την ανάθεση της αρμοδιότητας στους δήμους, στο βαθμό που δεν χορηγούνται  κωδικοί πληρωμής (δηλαδή χρήματα) για αυτό το σκοπό στους δήμους.
Μετά την λεηλασία των λαϊκών εισοδημάτων, που εντείνεται ακόμη περισσότερο με την σταδιακή εφαρμογή των προαποφασισμένων  μνημονιακών μέτρων, την λεηλασία των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων, ήρθε και η ώρα της παιδείας.
Η εφαρμογή των πολιτικών του νέου σχολείου, το νέο λύκειο και η τράπεζα θεμάτων, την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού και τον τρόπο που αυτή γίνεται, οδηγούν  στην άκρατη κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, σπρώχνουν την εκπαίδευση στους «χορηγούς» και τους ιδιώτες, επιβαρύνουν τις λαϊκές οικογένειες με την γιγάντωση της παραπαιδείας, προωθούν την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό καιάδα για τους οικονομικά ανήμπορους και μια ολάνθιστη λεωφόρο για τους οικονομικά ισχυρούς.
Όπως τονίζαμε και παλαιότερα όταν στη δωδεκάχρονη δημόσια εκπαίδευση διδάσκονται η Μουσική και οι Τέχνες, τότε μιλάμε για μόρφωση και όχι κατάρτιση. Η μόρφωση διευρύνει τους ορίζοντες και τη σκέψη, η κατάρτιση περιορίζει το νου στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένου και μόνο επαγγελματικού προσανατολισμού, δημιουργεί αναλώσιμο και φτηνό εργατικό δυναμικό. Δημιουργούν λοιπόν όλο και περισσότερους φραγμούς στην πρόσβαση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών στην μόρφωση.
Αγαπητοί γονείς, μαθητές, καθηγητές σας καλούμε να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες των συλλόγων σας. Σας καλούμε να αντιδράσουμε από κοινού. Η αλληλεγγύη και η ενότητα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων μας.

Καλούμε ιδιαίτερα τα διοικητικά συμβούλια των  συλλόγων γονέων να αναλάβουν δράση από την πρώτη κιόλας ημέρα του σχολικού έτους. Να συνεδριάσουν και να προκαλέσουν Γενικές Συνελεύσεις πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Να οργανώσουν τη διαμαρτυρία τους και την αντίδρασή τους στα προωθούμενα μέτρα και πολιτικές από την πρώτη ημέρα λειτουργίας των σχολείων, την ημέρα του Αγιασμού. Να συντονίσουν την δράση τους με τα άλλα σχολεία, τις τοπικές ενώσεις γονέων, τους μαθητές και τους καθηγητές, ακόμα και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, διοργανώνοντας συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα σχολεία την ημέρα του Αγιασμού και παραστάσεις στις οικείες διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή περιφέρειας, απαιτώντας:
Την μη εφαρμογή και τροποποίηση της ΚΥΑ για τις μεταφορές των μαθητών στην κατεύθυνση της δωρεάν και ασφαλή  μεταφορά όλων των μαθητών, χωρίς χιλιομετρικές δεσμεύσεις. Την άμεση επίλυση του ζητήματος με προσωρινές αναθέσεις, ως την προκήρυξη και ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών με δημόσιες συμβάσεις.
Την άμεση κάλυψη των κενών των σχολείων με μόνιμες προσλήψεις του αναγκαίου εκπαιδευτικού,  (γενικής, μουσικής αλλά και καλλιτεχνικής Παιδείας), διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.Την άμεση εκχώρηση κωδικών για τη σίτιση και την ολοκλήρωση των συμβάσεωνΤην αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, χωρίς την ένταξη της όποιας επιχειρηματικής δράσης σ’ αυτήν. Την κατάργηση του τρόπου προαγωγής των μαθητών του Λυκείου και της Τράπεζας Θεμάτων,  Την έκδοση των αναλυτικών προγραμμάτων για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα και τον ορισμό συγκεκριμένου επιπέδου σπουδών για τους αποφοίτους του μουσικού Λυκείου και καλλιτεχνικού λυκείου, στα πλαίσια της διαβάθμισης της εκπαίδευσης. Την διανομή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα.
Λεπτομέρειες για τα γενικότερα ζητήματα, αλλά και για την τις θέσεις μας για το, (τι μουσικό και καλλιτεχνικό σχολείο θέλουμε), θα βρείτε σε παλιές μας ανακοινώσεις και αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων, αλλά και συνεδρίων πού έχουμε διοργανώσει.
Όλα βρίσκονται αναρτημένα στην  ιστοσελίδα μας www.mousikart.gr.  Για τα γενικότερα θέματα πού αφορούν την παιδεία μας καλύπτουν οι θέσεις της ΑΣΓΜΕ.

Προς τα μέλη των ΔΣ των Συλλόγων.
Αγαπητοί Γονείς η Πανελλήνια Ένωση είμαστε όλοι μοι Γονείς. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η κινητοποίηση ’όλων μας. Καμία αντιπροσώπευση δεν θα μας λύση τα προβλήματα παρά μόνο εμείς οι ίδιοι με την παρουσία μας στις  κινητοποιήσεις, πού εσείς θα αποφασίσετε για την μορφή τους. Εμείς σας προτείνουμε να είναι το ίδιο χρονικό διάστημα και με τα συγκεκριμένα αιτήματα πού έχουμε συναποφασίσει, μέσα από τις συλλογικές μας διαδικασίες Η ισχύς εν τη ενώσει. Τώρα να εσείς έχετε κάποια ιδιαίτερα οξυμένα αιτήματα μπορείτε να τα βάλλετε στις διεκδικήσεις σας

Για το ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαδούλης Κωνσταντίνος

Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κουφαλάκος Παναγιώτης