ΑΣΓΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά το πρώτο κουδούνι …τι;

Κενά εκπαιδευτικών

Σήμερα Πέμπτη ο  υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό ΠΡΟΚΑΛΕΙ δηλώνοντας ότι: «Κενά δεν υπάρχουν, πάρα σημειακά, …,  λόγω τοποθετήσεων, ασθενειών κτλ. και καλύπτονται μέσα στο σχολικό έτος, στις τρεις-τέσσερις επόμενες ημέρες. Δεκάδες είναι αυτά τα κενά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε από όλες τις διευθύνσεις και είναι πολύ καλή»

Την ίδια στιγμή οι Ενώσεις Γονέων -μετά από παραστάσεις διαμαρτυρίας στις διευθύνσεις που αναφέρεται ο Υπουργός- λαμβάνουν στα χέρια τους τα επίσημα κενά, τα οποία είναι πολλαπλάσια όσων αναφέρει ο Υπουργός. Για Παράδειγμα ΜΟΝΟ στην Γ’ Αθήνας (Αιγάλεω, Αγ. Ανάργυροι – Καματερό, Ίλιον, Περιστέρι, Πετρούπολη, Χαϊδάρι) και ΜΟΝΟ για τα δημοτικά καταγράφονται σε σύνολο περίπου 130 δημοτικών σχολείων κενά σε 92 Δάσκαλοι και 174 ειδικότητες (58 Καθηγητών Αγγλικών, 11 μουσικής, 54 φυσικής αγωγής 51 Η/Υ). Συνολικά ΜΟΝΟ στην Γ΄ Αθήνας και ΜΟΝΟ για τα Δημοτικά έχουμε 9 δεκάδες! κενά σε δάσκαλους και 17 δεκάδες κενά σε ειδικότητες! Δεν έχουν καταγραφεί τα κενά στα ειδικά δημοτικά σχολεία της περιοχής!

Επίσης, ο Υπουργός συνεχίζει: «Η κατάσταση είναι ομαλή. Για τα ολοήμερα, καθένα έχει τώρα από ένα δάσκαλο και περιμένουμε να δούμε πόσοι μαθητές θα δηλώσουν συμμετοχή, για να ξέρουμε πού θα στείλουμε τους δασκάλους. Είναι ζήτημα τριών-τεσσάρων ημερών το μέγιστο. (Δεσμεύομαι) απολύτως (ότι θα λειτουργήσουν αυτά τα σχολεία κανονικά)». Είναι γνωστό ότι στις 9-9-2013 σε σχετική εγκύκλιο που είναι σε ισχύ  και υλοποιείται σε πολλά σχολεία φτιάχνονται 28 τμήμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά και στερούνται οι ολοήμερες ζώνες των (κλασσικών ή ΕΑΕΠ) δημοτικών σχολείων δασκάλους, καθώς θα λειτουργούν μόνο με τις ειδικότητες. Γι’ αυτό πολλά δημοτικά σχολεία ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΖΩΝΗ ακόμα, αλλά και όταν θα στελεχωθούν δεν θα έχουν δάσκαλο για να προετοιμάζει τα παιδιά μας για την επόμενη μέρα. Το ολοήμερο μετατρέπεται σε παιδοφυλακτήριο.

Παράλληλα, έρχεται από παντού η είδηση ότι οι Διευθύνσεις καλούν “άτυπα” τους νηπιαγωγούς να διώξουν όσα προνήπια έχουν γραφτεί στα νηπιαγωγεία.

ΚΑΙ Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Μεταφορά μαθητών

Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τις μεταφορές των μαθητών του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, με τα μέλη του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας – Θράκης, απέβη άκαρπη. Αποτέλεσμα 6500 μαθητές, μεταξύ των οποίων άτομα με αναπηρία, να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο τους! Αντίστοιχα η περιφέρεια Αττικής … περιμένει το ΦΕΚ για να κάνει παράταση συμβάσεων, ενώ άλλες … πιο «ευρηματικές» Περιφέρειες προσπαθούν να αποκλείσουν από τη μεταφορά τους νέους μαθητές και τα νέα δρομολόγια!

Καθαριότητα

Τα σχολεία άνοιξαν την πρώτη μέρα χωρίς να έχουν καθαριστεί επαρκώς καθώς δεν είχαν υπογραφεί συμβάσεις με το καθαριστικό προσωπικό. Στο νόμο για την Δευτεροβάθμια που ψηφίστηκε την Τρίτη 10-9-2013, το βράδυ, κατατέθηκε τροπολογία της τελευταίας στιγμής σύμφωνα με την οποία «θα αξιοποιείται το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εργάζεται στους Δήμους» για τον καθαρισμό των σχολείων. Λες και περισσεύει προσωπικό στους Δήμους. Όσο για τη δαπάνη αυτή που περνάει στους Δήμους δεν είναι τυχαίο ότι αναφέρεται ότι οι Δήμοι μπορεί να αξιοποιήσουν τα κονδύλια της «ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» γι’ αυτό το σκοπό. Με τον Καλλικράτη πέρασαν οι μόνιμες καθαρίστριες στους Δήμους και χάθηκε έτσι η οργανικότητα καθαριστριών στα σχολεία, με αποτέλεσμα για κάθε συνταξιοδότηση μόνιμου καθαριστικού προσωπικού, τα τελευταία 3 χρόνια, να μην είναι υποχρεωτική η αναπλήρωσή τους…

Η τροπολογία συνεχίζει: «Αν και αυτό δεν καλύπτει τις ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολείων, μπορεί το υπουργείο Παιδείας να καταρτίζει συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταβατικά για τα σχολικά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015. Αναρωτιόμαστε δεν έχουν εικόνα των ελλείψεων στην καθαριότητα, από πέρυσι ή από το σύστημα servey, καθώς είναι μια πάγια ανάγκη των σχολείων;

«Ωστόσο από το σχολικό έτος 2015 -2016, θα εγγράφεται ειδική πίστωση από το υπουργείο Εσωτερικών και θα κατανέμεται κατά αναλογία στους οικείους δήμους!» …τελειώνει η τροπολογία. Άρα, τελειώσαμε με τις μόνιμες καθαρίστριες, πέρασε συνολικά και η καθαριότητα στους Δήμους, ανοίγει ο δρόμος για την παράδοση της καθαριότητας σε εταιρίες-κοινωνικούς συνεταιρισμούς με τις αντίστοιχες συνέπειες για την υγεία των μαθητών  !  Ήδη, κάποιοι διευθυντές σχολείων καλούν τους γονείς να πληρώσουν από την τσέπη τους για την καθαρίστρια.

Το ίδιο διαφαίνεται να συμβεί και με τη σχολική φύλαξη μετά την απόλυση των σχολικών φυλάκων.

Σίτιση μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων

Στο νόμο του Καλλικράτη όπου ορίζονταν οι «Πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων», αναφέρεται ότι οι Δήμοι αναλάμβαναν και τη μεταφορά και τη σίτιση μαθητών σε συγκεκριμένες κατηγορίες σχολείων («Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων».Ν.3852/10, άρθρ.94, παρ.4, εδάφιο 18)

Τον Οκτώβριο του 2012 ψηφίζεται άλλος νόμος που παίρνει από τους Δήμους κάποιες αρμοδιότητες που τους έδινε ο Καλλικράτης αρχικά και τα δίνει στις Περιφέρειες και αυτό θα ξεκινούσε από 1-7-2013 («Στην παράγραφο Η ́ τουΚεφαλαίου II τουάρθρου 186 του ν. 3852/10 προστίθεται, με έναρξη ισχύος από 1.7.2013, εδάφιο 21 ως εξής: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, καθώς και των απαιτούμενων ενεργειών σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης αυτής.»Ν. 4089/12  Άρθρο 7) και συμπλήρωνε στον ίδιο  νόμο στο επόμενο άρθρο 8 ότι «Το εδάφιο 18 της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α ́ 87) από 1.7.2013 καταργείται».

Στη διαδικασία αυτή παραλείπεται η κρίσιμη φράση «καθώς και της μεταφοράς και σίτισης»  με αποτέλεσμα να φτάνουμε παραμονές του νέου σχολικού έτους οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να αρνούνται να υλοποιήσουν συμβάσεις σίτισης για τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Ακόμα και με την τροπολογία που ψηφίστηκε στις 28/9/2013 που οριζότανε η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών από τις Περιφέρειες (ακόμα και αν είχαν συναφθεί από τους Δήμους) το ζήτημα δεν διευκρινίστηκε.

Το θέμα αφορά κάποιες χιλιάδες μαθητών που παραμένουν στα σχολεία τους έως αργά, πολλά από αυτά εξυπηρετούν μαθητές από απομακρυσμένες περιοχές.

ΕΠΑΛ

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ, καθώς και οι μαθητές των ΕΠΑΣ, που δεν μπορούν να συνεχίσουν την ειδικότητά τους ή να δώσουν τις επαναληπτικές εξετάσεις τους σπρώχνονται βίαια στην εγκατάλειψη του σχολείου ή στην ιδιωτική κατάρτιση.

Κύριε Υπουργέ,

Μαθητές, Γονείς, Εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άγρια ομηρία, αλλά …ΚΑΤΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΛΑ ΚΑΛΑ … ΟΛΑ ΟΜΑΛΑ!

Η ΑΣΓΜΕ καλεί όλες τις Ομοσπονδίες σε σχεδιασμό δράσης με παραστάσεις διαμαρτυρίας, εξορμήσεις και συλλαλητήρια που θα αναδεικνύουν τα προβλήματα, θα κινητοποιούν σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη και σε κάθε περιφέρεια όλους τους μαζικούς φορείς για τα θέματα τις εκπαίδευσης.

Την επόμενη Βδομάδα η ΑΣΓΜΕ θα δώσει συνέντευξη τύπου παρουσιάζοντας το success story του «νέου σχολείου»