Για τiς αλλαγές στο Λύκειο και το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.