ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 31-1-2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

31/1/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 30/1/2021, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή γονέων (μελών Δ.Σ συλλόγων και εκπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση) από μεγάλο αριθμό μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι μαθητών, μέλη δεκαπενταμελών συμβουλίων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων όπως και εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και ανέδειξε μία σειρά από προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

31/1/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 30/1/2021, ύστερα από πρόσκληση του Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, έλαβε χώρα τηλεδιάσκεψη με συμμετοχή γονέων (μελών Δ.Σ συλλόγων και εκπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση) από μεγάλο αριθμό μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν επίσης μέρος εκπρόσωποι μαθητών, μέλη δεκαπενταμελών συμβουλίων μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων όπως και εκπρόσωπος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα γόνιμη και ανέδειξε μία σειρά από προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας.

Η επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας στις γυμνασιακές τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχεδόν τρεις μήνες μετά το κλείσιμο των σχολικών μονάδων δεν είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία σειρά από σχολεία τα οποία βρίσκονται σε περιοχές αυξημένου κινδύνου επιπέδου Β΄, καθώς πρόκειται για γυμνάσια με λυκειακές τάξεις. Το δεδομένο αυτό προκαλεί πρόσθετη αγανάκτηση στους γονείς των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων. Αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της ανεπάρκειας αλλά και της έλλειψης πολιτικής βούλησης να ανταποκριθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις ανάγκες των μαθητών. Η σύσταση, άλλωστε, για αναπροσαρμογή των ωρολογίων προγραμμάτων με προτεραιότητα τις Λυκειακές τάξεις στα υπόλοιπα σχολεία των περιοχών αυξημένου κινδύνου (στα οποία οι γυμνασιακές τάξεις θα παρακολουθούν μαθήματα δια ζώσης) οδηγεί στο συμπέρασμα πως θα υπάρξουν πιθανότατα πρόσθετα διδακτικά κενά εξαιτίας της συμπλήρωσης του ωραρίου των εκπαιδευτικών σε γυμνάσια και λύκεια συγχρόνως. Αναδεικνύεται, κατά συνέπεια, για μία ακόμη φορά το μείζον ζήτημα της έλλειψης μόνιμων εκπαιδευτικών με οργανικές θέσεις στα σχολεία αλλά και το δίκαιο του πάγιου αιτήματος για άμεση πρόσληψη καθηγητών στο ύψος των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης.

Τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη απασχόλησε το θέμα των όρων με τους οποίους επαναλειτουργούν οι σχολικές μονάδες. Αποτελεί κοινή συνισταμένη το αίτημα για ασφαλή επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε αυτές. Αυτό συνεπάγεται την απαίτηση να είναι όλα τα σχολεία ανοιχτά με αριθμό μαθητών ανά τμήμα όχι ανώτερο των 15, με μέσα και προσωπικό τα οποία θα επαρκούν ώστε να καλύπτονται όλες οι πρόσθετες ανάγκες για υγιεινή και ασφάλεια, με δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί πως υπό τις παρούσες συνθήκες καταδεικνύονται οι διαστάσεις που έχει πάρει το χρόνιο πρόβλημα των κτηριακών υποδομών των σχολείων μας, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις συστεγάζονται με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες ή στεγάζονται σε εντελώς ακατάλληλες εγκαταστάσεις με αίθουσες να λειτουργούν ακόμα και σε container.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων το θέμα της μετακίνησης των μαθητών. Διαπιστώθηκε πως καμία πρόβλεψη δεν έχει γίνει για την μείωση του αριθμού των μετακινούμενων μαθητών στα μέσα μεταφοράς τους, ενώ υπάρχουν στην περιφέρεια πολλές περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι χρησιμοποιούν μέσα κοινά με τους υπόλοιπους πολίτες με αποτέλεσμα τον συνωστισμό τους και τον συγχρωτισμό με διαφορετικούς καθημερινά ανθρώπους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μαθητών οι οποίοι αδυνατούν, εξαιτίας των αποφάσεων της κυβέρνησης,  να μετακινηθούν προς και από την σχολική τους μονάδα είτε επειδή ο τόπος κατοικίας τους βρίσκεται σε διαφορετικό δήμο ή περιφερειακή ενότητα από το σχολείο είτε γιατί δεν γίνεται το σύνολο των προγραμματισμένων δρομολογίων.

Ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν και αυτό της αποτελεσματικότητας και της ισοτιμίας στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η τηλεκπαίδευση. Η άποψη των γονιών είναι πως συχνά προέκυψαν προβλήματα που οδήγησαν στον αποκλεισμό μαθητών από αυτήν λόγω έλλειψης του απαιτούμενου εξοπλισμού και της κατάλληλης τεχνολογικής υποστήριξης. Για μία ακόμα φορά οι μαθητές που βίωσαν τις συνέπειες ήταν αυτοί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις. Σε αυτό το δεδομένο θα πρέπει να προστεθεί η ψυχολογική επιβάρυνση των μαθητών εξαιτίας του εγκλεισμού και της κοινωνικής αποστασιοποίησης η οποία δεν επιτρέπει την προσπέλαση της διδασκόμενης ύλης όπως αυτή θα γινόταν αν τα μαθήματα ήταν δια ζώσης. Η αξιολόγηση, επομένως, των μαθητών με τους ίδιους όρους με τους οποίους αυτή γινόταν στο παρελθόν θεωρείται πως δεν είναι δυνατόν να είναι αντικειμενική, ενώ κρίνεται απαραίτητη η ενισχυτική διδασκαλία και η επανάληψη όσων τα παιδιά μας έχουν  διδαχθεί κατά το προηγούμενο διάστημα.

Η αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει στον αποκλεισμό χιλιάδων μαθητών από την συνέχιση των σπουδών τους σε πανεπιστημιακά τμήματα, η επιβολή της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στις τελικές εξετάσεις του σχολικού έτους καθώς και το μείζον θέμα της μείωσης της ύλης και του σαφή προσδιορισμού αυτής και στα ειδικά μαθήματα (όπως το εξεταζόμενο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση) απασχόλησαν επίσης τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη. Οι γονείς αντιδρούμε έντονα στις νομοθετικές αλλαγές οι οποίες επιχειρούνται εν μέσω πανδημίας και με τα σχολεία και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλειστά. Οι αλλαγές αυτές θεωρούμε πως είναι σε βάρος των παιδιών τα οποία προέρχονται από τα οικονομικά αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Διαπνέονται από αποκαλυπτική αντιφατικότητα, καθώς θέτουν ως όριο εισαγωγής στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την βάση του 10 ενώ την ίδια περίοδο αναγνωρίζονται ως ισότιμα τα πτυχία κολεγίων στα οποία εισάγονται απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμός. Δεν υφίσταται, επομένως, κατ’ ουσίαν θέμα εκπαιδευτικής επάρκειας προκειμένου ένας νέος άνθρωπος σήμερα να συνεχίσει τις σπουδές του αλλά θέμα οικονομικής ευρωστίας.

Τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψη απασχόλησε για μία ακόμα φορά το θέμα της πιστοποίησης του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, το χρόνιο αίτημα για εφαρμογή του νόμου για την διενέργεια εξετάσεων για την χορήγηση Πτυχίων Μουσικής Ειδικότητας όπως προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του Ν. 2158/1993 (Α΄109) καθώς και το αίτημα για συγγραφή και δωρεάν διανομή εγχειριδίων μελέτης για τα μαθήματα ειδικότητας τα οποία διδάσκονται στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία. Για τα παραπάνω ζητήματα έχει μάλιστα αποφανθεί υπέρ των θέσεων των γονιών  ύστερα από σχετική προσφυγή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας ο Συνήγορος του Πολίτη.

Η συζήτηση των γονιών και των λοιπών συμμετεχόντων στην τελεδιάσκεψη η οποία διοργανώθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων ολοκληρώθηκε με την δέσμευση πως θα επαναληφθούν αντίστοιχες συζητήσεις με συγκεκριμένες θεματικές. Εκφράστηκε, τέλος, η διάθεση των γονιών να αναλάβουμε συλλογική και συντονισμένη, πολύμορφη και πολυεπίπεδη δράση σε συνεργασία με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ώστε να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δίκιο των παιδιών μας και το δικαίωμά τους στην ουσιαστικά δωρεάν, ολόπλευρη, αποκλειστικά δημόσια εκπαίδευση.

Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των παρακάτω σχολείων:

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Μουσικό Σχολείο Αθήνας

Μουσικό Σχολείο Αλίμου

Μουσικό Σχολείο Άμφισσας

Μουσικό Σχολείο Αργολίδας

Μουσικό Σχολείο Βόλου

Μουσικό Σχολείο Γιαννιτσών

Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Μουσικό Σχολείο Ιλίου

Μουσικό Σχολείο Καστοριάς

Μουσικό Σχολείο Κατερίνης

Μουσικό Σχολείο Λαμίας

Μουσικό Σχολείο Λάρισας

Μουσικό Σχολείο Μυτιλήνης

Μουσικό Σχολείο Πειραιά

Μουσικό Σχολείο Παλλήνης

Μουσικό Σχολείο Πάτρας

Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας

Μουσικό Σχολείο Ρόδου

Μουσικό Σχολείο Σερρών

Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

Μουσικό Σχολείο Χανίων

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθήνας

Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα

Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου

Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου