ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

Αθήνα,  21/1/2021

Δημόσια απάντηση στην απάντηση

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε έγγραφο το οποίο λάβαμε από την Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με ημερομηνία 20-01-2021 και  θέμα: Απάντηση  εγγράφου, διαβάζουμε:

«Απαντώντας στο από 23-12-2020 έγγραφό σας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

Αθήνα,  21/1/2021

Δημόσια απάντηση στην απάντηση

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σε έγγραφο το οποίο λάβαμε από την Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με ημερομηνία 20-01-2021 και  θέμα: Απάντηση  εγγράφου, διαβάζουμε:

«Απαντώντας στο από 23-12-2020 έγγραφό σας και στα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας ισχύουν τα εξής:

  • Το άρθρο 9 του ν. 4692/19 (Α ́ 111).
  • Η με αριθμ. 173678/ΓΔ4/22-12-2020 Υ.Α. (Β ́ 5787) με θέμα: «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.)».
  • Η με αριθμ. 125708/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β ́ 4177) με θέμα: «Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα».
  • Η με αριθμ. 125735/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. (Β ́ 4178) με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020-21», διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ Β ́ 4255/30-09-2020.»

Με λίγα λόγια κι όπως ο κοινός μας νους καταλαβαίνει, η απάντηση του υπουργείου στο υπόμνημά μας για την καθυστέρηση στην πρόσληψη εκπαιδευτικών, τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών για το πρώτο τετράμηνο και την τελική γραπτή εξέτασή τους στην λήξη του σχολικού έτους με θέματα τα οποία θα αντλούνται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας – σε περίοδο πανδημίας και με τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παραμένουν κλειστά – είναι:

«Έτσι είναι ο νόμος. Τί να κάνουμε; Πρέπει να τον εφαρμόσουμε.»

Μόνο που οι γονείς ζητάμε πολιτικές αποφάσεις και ανάλογες απαντήσεις από τους πολιτικούς προϊστάμενους του υπουργείου και όχι υπηρεσιακά ενημερωτικά έγγραφα.

Η δημόσια απάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων είναι η ακόλουθη:

Νόμος για μας είναι το δίκιο των παιδιών μας.

Κι επειδή οι γονείς έχουμε μάθει να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας,

δηλώνουμε πως θα αγωνιστούμε να μην εφαρμοστούν οι άδικοι νόμοι

 και να μην επιβληθούν νέοι!

Νόμος είναι το δικαίωμα στην δωρεάν, αποκλειστικά δημόσια,

ισότιμα παρεχόμενη εκπαίδευση

χωρίς φραγμούς!