ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠ0ΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διευκρινιστικό Ερώτημα σε σχέση με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών οι οποίοι θα φοιτήσουν στα Καλλιτεχνικά Σχολεία από το επόμενο σχολικό έτος, στάλθηκε από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων.ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΥΠΑΙΘ -27-5-2020