Διευρυμένη Περιφερειακή Σύσκεψη της ΠΕΓΜΚΣ στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών

Δείτε το έγγραφο εδώ