Διευρυμένη συνεδρίαση του ΔΣ της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ. στις 10 Φεβρουαρίου 2019

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

καλεί τους εκπροσώπους των Γονέων στην Πανελλήνια Ένωση και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της περιφέρειας Αττικής στη διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο Μουσικό Σχολείο Πειραιά Κυριακή 10 Φεβρουαρίου,11:00 π. μ

θέματα:


1 Το άρθρο 40. Εκτίμηση των εξελίξεων. Το ενδεχόμενο κατάθεσης νομοσχεδίου
για αλλαγές στο λύκειο. Αξιοποίηση της ημερίδας της ΑΣΓΜΕ για τη σχολική στέγη.
2 Επισημάνσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Ιονίου Πανεπιστημίου και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
3 Συνέχιση του αγώνα για την απρόσκοπτη μετακίνηση των μαθητών. Μορφές
δράσης.