Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών. Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ. Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα!

Αθήνα  18/2/2019  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα παιδιά μας δεν είναι πειραματόζωα!

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων δημοσίευσε στις 14/2/2019
Υπουργική Απόφαση με θέμα : Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών
Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142). Στην
παραπάνω απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι
εισαγωγής φοιτητών στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου,
στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο
Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα
Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα
και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων εξάγεται η τελική βαθμολογία
του υποψηφίου, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια και οι προϋποθέσεις
εισαγωγής, ο τρόπος εξέτασης των μουσικών μαθημάτων και οι διαδικασίες
συμμετοχής.
Η Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση όχι μόνο δε λύνει, αλλά
αντιθέτως δημιουργεί προβλήματα!
Γιατί:

α) αιφνιδιάζει μαθητές και γονείς
β) δυσκολεύει τη ζωή των μαθητών και των οικογενειών μας
γ) μας οδηγεί να βάζουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει άμεσα:
• Πως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί ο νόμος από τα ακαδημαϊκό έτος 2019-
2020 όταν ήδη έχει περάσει το πρώτο τετράμηνο και οι μαθητές καλούνται να
εξεταστούν σε νέα αντικείμενα και ύλη η οποία δε διδάσκεται στο πλαίσιο της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
• Σε ποιο εγχειρίδιο μελέτης θα καταφύγει ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ώστε
να προετοιμαστεί για το εξεταζόμενο αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση»;
• Ιδιαίτερα ο εξεταζόμενος απόφοιτος ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ο οποίος, επιπροσθέτως,
δεν έχει διδαχθεί το αντικείμενο «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» στο
δημόσιο σχολείο), δεν είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στην ιδιωτική
εκπαίδευση ώστε να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα εν λόγω
Πανεπιστημιακά Τμήματα; Αυτή είναι η πραγματικά δωρεάν, δημόσια
εκπαίδευση που δικαιούνται τα παιδιά μας;
• Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσει το Υπουργείο τα ζητήματα τα οποία
προκύπτουν από την παραίτηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής; Πώς θα
γίνουν μεταθέσεις στα σχολεία μας; Με ποιο τρόπο θα οργανωθούν οι
εξετάσεις εισαγωγής νέων μαθητών στα μουσικά γυμνάσια τον ερχόμενο
Ιούνιο; Ποιο όργανο θα αναλάβει τις παραπάνω αρμοδιότητες;
Απαιτούμε:
• Να μην εφαρμοστεί ο νόμος και η σχετική Υπουργική Απόφαση το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
• Εγχειρίδια Μελέτης με συγκεκριμένη ύλη για όλους τους υποψήφιους.
• Απόλυτα ειδικευμένους εκπαιδευτικούς σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα
στα σχολεία.
• Η κυβέρνηση να πάρει άμεσα μέτρα στήριξης της προετοιμασίας των
μαθητών στα εξεταζόμενα αντικείμενα, αποκλειστικά δωρεάν στο δημόσιο
σχολείο, με πρόσληψη εκπαιδευτικών.
Όχι στους νέους φραγμούς στη μόρφωση των παιδιών μας!
Η παιδεία είναι δικαίωμα.
Δεν είναι ευκαιρία και εμπόρευμα!

27. Εισαγωγή Μαθητών σε τμήματα Μουσικών Σπουδών (1)