ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:00
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

2020Application_exams

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -ΑΙΤΗΣΗ

Συνημμένα ΚΑΛΛΙΤ_ΣΧ_05_20_50943

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΑΙΤΗΣΗ