ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Με τις υπ. αριθμ. 61387/Δ2 (ΦΕΚ Β 2016 -25.05.2020) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» και 61265/Δ2 (ΦΕΚ Β 2015 -25.05.2020) με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» Υπουργικές Αποφάσεις, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής μαθητών στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία έως και την 5η Ιουνίου 2020. Οι εξετάσεις εισαγωγής τρέχοντος έτους θα διεξαχθούν από 15 έως 30 Ιουνίου 2020.