ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Επιστολή διαμαρτυρίας

Οι καθηγητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου εκφράζουμε την αγωνία και την
έντονη διαμαρτυρία μας, για την απόλυτη συρρίκνωση των μουσικών μαθημάτων.
Τα όργανα που διδάσκονται στο σχολείο πια, είναι ελάχιστα. Θα έπρεπε, στη
συμπλήρωση των 20 χρόνων από τη λειτουργία του σχολείου, να έχουμε μόνιμους
καθηγητές στα όργανα, να έχουμε πληθώρα οργάνων, σωστά στελεχωμένα μουσικά
σύνολα, καθηγητές πολλών μουσικών ειδικεύσεων.ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ