Ερώτηση στην βουλή με θέμα “μετέωρη η πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων των μουσικών σχολείων”

Ερώτηση με θέμα «Μετέωρη η πιστοποίηση σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων» κατέθεσε στη Βουλή ο Αναστάσης Μεγαλομύστακας. Στο κείμενο της ερώτησής του προς τον υπουργό Παιδείας αναφέρει:

Στόχος κάθε σχολείου, αλλά ειδικότερα ενός Μουσικού Σχολείου, είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του ταλέντου των μαθητών, η απόκτηση κοινωνικών εμπειριών, η προσωπική καλλιέργεια και η ευαισθησία των μαθητών, σε θέματα πολιτισμού, με πολλές εκδηλώσεις μουσικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και θεατρικών παραστάσεων. Γι’ αυτό οφείλει να αποτελεί χώρο έμπνευσης, έκφρασης, χαράς και δημιουργίας.

Συγκεκριμένα ο σκοπός του Μουσικού Σχολείου είναι διττός, καθώς καλύπτει, όχι μόνο τις ανάγκες της Μουσικής, αλλά και της Γενικής Παιδείας, αφού απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όχι μόνο σε όσους επιθυμούν να γίνουν μουσικοί.

Δικαίως λοιπόν θεωρείται ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, που παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει (έλλειψη καθηγητών, οργάνων, κτιριακών εγκαταστάσεων κλπ), είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική εκπαίδευση σήμερα.

Η “επαγγελματική κατεύθυνση στη μουσική” “ως δυνατή επιλογή των αποφοίτων του”, όπως περιγράφεται στον ιδρυτικό νόμο (3345-88, ΦΕΚ 648 Β’), μπορεί να υπήρχε ως αρχικός στόχος των εμπνευστών του, υπάρχουν όμως πολλές μέριμνες που το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε ήδη να έχει προνοήσει να συμβούν μέσα στην εξέλιξη του θεσμού, προκειμένου όντως να υποστηρίζεται η επιλογή αυτή.

Όμως, θεσμικά, ο νέος μουσικός παραμένει μετέωρος, καθότι η πιστοποίηση των σπουδών των αποφοίτων των Μουσικών Σχολείων, ενώ προβλέπεταιαπό την ίδρυσή τους το 1988, έχει πραγματοποιηθεί, από τότε, μόνο δύο φορές.

Σύμφωνα με τον Νόμο 2158/28-06-1993, Άρθρο 8, Παράγραφο 5,« στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων, που διέπονται από την 3345/2.9.1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α’), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11.11.1957 (ΦΕΚ 229 Α”) “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ/νίκης”.

Τα προσόντα των μουσικών μαθημάτων, η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και η εξεταστέα ύλη για τη χορήγηση των παραπάνω πτυχίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα χορηγούμενα πτυχία είναι ισότιμα με τα χορηγούμενα από τα ωδεία και τις μουσικές σχολές».

Επίσης η Γ2/7323/08-12-1997 Απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1233 τ. Β΄ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

  • Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές).
  • Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι.
  • Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές τις εξετάσεις έχουν όλοι οι απόφοιτοι των Μουσικών Σχολείων (Λυκείων) ανεξάρτητα από το έτος αποφοίτησής τους, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε./ Γραφείο Μουσικών Σχολείων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. μέχρι τις 15 Ιουλίου εκάστου έτους».

Επειδή αυτή η μακροχρόνια αδικία πλήττει ανεπανόρθωτα, όχι μόνο τους συμπολίτες μου απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου Σερρών, αλλά και τους αντίστοιχους σε ολόκληρη τη χώρα,

Επειδή η απάντηση, που δόθηκε, στις 9-6-2016, από το αρμόδιο Υπουργείο, σε πρότερη σχετική ερώτηση από Βουλευτές του ΚΚΕ, αναφορικά με τη διενέργεια της διαδικασίας για τη χορήγηση τίτλων μουσικής ειδικότητας στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων, δεν έχει ακόμη αποδοθεί στην πράξη,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Η δέσμευση του προκατόχου σας Υπουργού κ. Ν. Φίλη,αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 2158/93 για τη διεξαγωγή των ετήσιων εξετάσεων πιστοποίησης σπουδών των αποφοίτων των μουσικών σχολείων εντός του 2017, αποτελεί και δική σας δέσμευση ή μήπως η εκπαιδευτική σας πολιτική ακολουθεί τα πρόσωπα και όχι έναν ενιαίο σχεδιασμό της Κυβέρνησης;
  • Εν πάση περιπτώσει γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος περί πιστοποίησης των σπουδών των αποφοίτων του Μουσικού Σχολείου;