ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΤΑΞΕΤΑΣΤΕΟΙ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Άδικες και παράλογες Διατάξεις της υπ’ αριθμ. 20923/Δ2/2021 (ΦΕΚ 878/Β/05-3-2021) Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων
Με την παρούσα επιστολή επισημαίνουμε το σοβαρό σφάλμα, που ενυπάρχει στην υπ. αριθμ. 20923/Δ2/2021 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ. 878/Β/5-3-2021).
Συγκεκριμένα στα κατωτέρω άρθρα αναφέρεται

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΑΙΘ