Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων χαιρετίζει τους Συλλόγους Γονέων ,τα Μαθητικά Συμβούλια και τους Καθηγητές

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων χαιρετίζει τους Συλλόγους Γονέων, τα Μαθητικά Συμβούλια και τους Καθηγητές, που πήραν αποφάσεις, που βγήκαν στο δρόμο, που έκαναν αυτό το σπουδαίο βήμα. Χαιρετίζουμε και αισθανόμαστε δέος που γονείς και μαθητές παραμέρισαν έστω και τις λιγοστές απόψεις συμβιβασμού, μοιρολατρίας και έπραξαν το αυτονόητο, η 30 Οκτωβρίου δεν ήταν η αρχή, αλλά ούτε  το τέλος, ήταν ένας  σταθμός, σμίξαμε πολλοί και αυτό είναι πολύ σπουδαία παρακαταθήκη.