Η Πανελλήνια Ένωση στη Γ.Σ. του Μουσικού Σχολείου Πειραιά