Καλά Χριστούγεννα!!! Η Νέα Χρονιά να μας βρει πιο δυνατούς στον αγώνα για τις ανάγκες των παιδιών μας!!!

Ανακοίνωση Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ

Αγαπητοί γονείς, μαθητές, καθηγητές.                                                      Η χρονιά που κλείνει μας βρίσκει πιο ώριμους και αποφασισμένους να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Η Πανελλήνια Ένωση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων θεωρεί την απόσυρση του άρθρου 40 από το Σχέδιο Νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Παν. Αθηνών, Παν. Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας και Στ. Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» ως μία ξεκάθαρη κατάκτηση του μαθητικού και γονεϊκού κινήματος. Για μία ακόμα φορά αποδεικνύεται πως η συλλογική δράση είναι δυνατόν να εμποδίσει τους σχεδιασμούς μίας κυβέρνησης η οποία δεν θέτει ως

προτεραιότητά της την ουσιαστική, πραγματικά δωρεάν δημόσια εκπαίδευση των μαθητών τόσο στα αντικείμενα της γενικής παιδείας όσο και στα αντικείμενα της μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας.

Δεν εφησυχάζουμε!

Δεν οπισθοχωρούμε!

Δεν παρασυρόμαστε από προσχηματικούς διαλόγους!

Εδώ και τώρα ζητάμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας:

  • Γιατί κωφεύει ο υπουργός στα αιτήματα της Π.Ε.Μ.Κ.Σ για συνάντηση;
  • Τί είδους εκσυγχρονισμός είναι αυτός που κομίζει ένα άρθρο το οποίο μετατρέπει τα σχολεία μας από σχολεία κατάρτισης σε σχολεία ενθάρρυνσης; Μόνο οι μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων δικαιούνται ενθάρρυνσης στην καλλιτεχνική παιδεία;
  • Θα προσληφθούν εκπαιδευτικοί με οργανικές θέσεις στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία; Πόσοι;
  • Ποια προβλήματα επιλύονται όταν δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για συγγραφή και δωρεάν διανομή εγχειριδίων μελέτης και εξασφάλιση σε όλους τους μαθητές του απαραίτητου εξοπλισμού και του απαιτούμενου εποπτικού υλικού;
  • Πως διασφαλίζεται το μέλλον των σχολείων μας χωρίς τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις και το απαιτούμενο προσωπικό;
  • Θα υπάρχει δωρεάν δημόσια μεταφορά χωρίς χιλιομετρικούς περιορισμούς (βλέπε ΚΥΑ 50025/2018   διευκρινιστική εγκύκλιο 53883/4-10-2018 για τις μετακινήσεις);
  • Θα υπάρχουν τμήματα ένταξης για τα παιδιά με προβλήματα όρασης, ακοής ή μαθησιακές δυσκολίες μέσα στις μουσικές και καλλιτεχνικές μονάδες;
  • Πως κατοχυρώνονται οι μουσικές και καλλιτεχνικές σπουδές των αποφοίτων; Τί σκοπεύει το υπουργείο να πράξει σε σχέση με τα πτυχία και την πιστοποίηση σπουδών; Θα συνεχίσουν να καταφεύγουν οι μαθητές και απόφοιτοι των σχολείων μας στην ιδιωτική καλλιτεχνική εκπαίδευση;

 

Η Π.Ε.Μ.Κ.Σ καλεί το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι στα σχέδια του Υπουργείου για το Λύκειο αλλά και  τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας!

Δωρεάν Δημόσια γενική, μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση

για όλους τους μαθητές!