ΚΑΛΕΣΜΑ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ ΣΤΟ ΠΑΝ/ΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 7/7/2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

5/7/2021

ΚΑΛΕΣΜΑ

Στο ίδιο έργο θεατές! Για μία ακόμα φορά ένα σημαντικό νομοσχέδιο για την παιδεία βρίσκεται στην διαδικασία της διαβούλευσης μέσα στο καλοκαίρι, με τα σχολεία κλειστά και την ελπίδα από την μεριά της κυβέρνησης πως δεν θα αντιδράσουν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, οι θιγόμενοι, στην πραγματικότητα, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. Όσο εύηχοι κι αν είναι οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου, οι γονείς γνωρίζουμε πως η «αυτονομία», η «ελευθερία» και η «αναβάθμιση» την οποία επικαλείται η κυβέρνηση μεταφράζεται σε κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων, διαρκή αναζήτηση πόρων από τις διευθύνσεις (χορηγίες – δωρεές, «αξιοποίηση εγκαταστάσεων»), μετακύληση των ευθυνών και επιπλέον κόστους για την εκπαίδευση των παιδιών μας στους γονείς αλλά και μετακύληση των ευθυνών για την παρεχόμενη εκπαίδευση στους εκπαιδευτικούς.

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 7-7-2021