ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

3/9/2021

ΚΑΛΕΣΜΑ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων καλεί τους γονείς σε μαζική συμμετοχή στην

 

Πανεκπαιδευτική Κινητοποίηση

την Τρίτη 7 Σεπτέμβρη στη 1:00 μ.μ.

στο Υπουργείο Παιδείας

 

Προτεραιότητά μας οι ανάγκες και η ασφάλεια των παιδιών μας!!ΚΑΛΕΣΜΑ ΚΙΝ. 7-9-2021