Κινητοποιηση 2 νοεμβρη

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ και σε συνεργασία με την ΑΣΓΜΕ, κλιμακώνουμε τον αγώνα  και πάμε σε πανελλαδική κινητοποίηση στις 2 ΝΟΕΜΒΡΗ. Οι σύλλογοι καλούνται να αποφασίσουν ανάλογα με τις κινητοποιήσεις πού έχουν προγραμματιστεί  στις πόλεις τους, αν θα μετακινηθούν σε ένα από τα  3 σημεία πού έχουμε ορίσει, (ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ), η αν θα συμμετέχουν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις πού έχουν ορίσει τα συντονιστικά των μαθητών. 

Ήδη αρκετοί  σύλλογοι έχουν προγραμματίσει γενικές συνελεύσεις και οργανώνουν την δράση τους. Η υπόθεση της κινητοποίησης θα κριθεί από τα κάτω με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών των γονέων αλλά και από την στάση πού θα κρατήσουν οι εκπαιδευτικοί πού καλούνται να διευκολύνουν  και όχι με πρόσχημα τυπικές και υπηρεσιακές διαδικασίες, να εμποδίσουν τους μαθητές να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση.