Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία

και οι εκπαιδευτικές μονάδες της χώρας

για τις επόμενες δυο εβδομάδες.