Κ.Κ.Ε βουλή

Προς το Προεδρείο της Βουλής

ΑΝΑΦΟΡΑ

Για τον κ. Υπουργό Παιδείας

Οι βουλευτές: Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, Ελένη Γερασιμίδου, Νίκος Καραθανασόπουλος, Νίκος Μωραϊτης, Γιώργος Λαμπρούλης και Γιάννης Γκιόκας

Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ της συνεδρίασης του ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που πραγματοποιήθηκε στις 1 και 2/12/2012 στο Βόλο, με την οποία καταγγέλλει ότι η συγκυβέρνηση, πλήρως εναρμονισμένη με την ΕΕ, την τρόικα και το ΔΝΤ στην μνημονιακή πολιτική, απαξιώνει τη Δημόσια Παιδεία με σκοπό την πλήρη ιδιωτικοποίηση της. Επίσης, μεταξύ άλλων, ζητά τη δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία και την κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Αθήνα, 10/12/2012

Οι καταθέτοντες βουλευτές

Θεοδόσης Κωνσταντινίδης

Ελένη Γερασιμίδου

Νίκος Καραθανασόπουλος

Νίκος Μωραϊτης

Γιώργος Λαμπρούλης

Γιάννης Γκιόκας