Μερική κατάργηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 20923/Δ2/2021 ΥΑ για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

Αθήνα 5/6/2023

 

Προς  

  1. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
  2. Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
  3. Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής

Αγωγής

 

Κοιν/ση:

  1. Κοινοβουλευτικές Ομάδες
  2. ΑΣΓΜΕ

 

ΘΕΜΑ: Μερική κατάργηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 20923/Δ2/2021 (ΦΕΚ    878/Β/05-3-2021) Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων

 

Με την παρούσα επιστολή υπενθυμίζουμε την απάντηση που έχει αναλάβει να δώσει ο γ.γραμματέας του Υπ. Παιδείας κ.Κόπτσης για το  σοβαρό σφάλμα, που ενυπάρχει στην υπ. αριθμ. 20923/Δ2/2021 Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων (ΦΕΚ. 878/Β/5-3-2021).

Συγκεκριμένα στα κατωτέρω άρθρα του παραρτήματος Θ αναφέρεται :

9.α. Ο μαθητής του Μουσικού Γυμνασίου κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

Ι. όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας και σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

  1. όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης από τα μαθήματα γενικής παιδείας και τα μαθήματα μουσικής παιδείας τουλάχιστον δεκατρία (13).

9 β. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα γενικής παιδείας και μουσικής παιδείας στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του είναι μικρότερος από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα έξι (6) μαθήματα εκ των οποίων τα τέσσερα (4) πρέπει να είναι γενικής παιδείας και τα υπόλοιπα δύο (2) πρέπει να είναι μουσικής παιδείας.

  1. α. Μαθητής των Α’ και Β’ τάξεων εφόσον κριθεί άξιος προαγωγής τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10), τότε μετεγγράφεται σε άλλο Γυμνάσιο γενικής παιδείας στην αντίστοιχη τάξη προαγωγής του.

β. Μαθητής της Γ’ τάξης εφόσον κριθεί άξιος απόλυσης τον Ιούνιο αλλά δεν έχει σε κάθε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10),δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Γενικό Μουσικό Λύκειο αλλά δύναται να εγγραφεί σε οποιονδήποτε άλλον τύπο Λυκείου.

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω άρθρα, εάν ένας μαθητής αποτύχει π.χ. σε 2 μαθήματα Μουσικής Παιδείας και σε 1 μάθημα Γενικής Παιδείας, έχει τη δυνατότητα να δώσει επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Αν όμως αποτύχει μόνο σε 1 μάθημα Μουσικής Παιδείας, αλλά έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας ΔΕΝ του δίνεται η ευκαιρία επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο και απομακρύνεται από το μουσικό σχολείο!

Οι συγκεκριμένες διατάξεις οδηγούν έναν  μαθητή, στην περίπτωση που σε μάθημα μουσικής παιδείας βαθμολογηθεί κάτω από 10, προκειμένου να μην απομακρυνθεί από το μουσικό σχολείο και να έχει τη δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο, να επιδιώξει να βαθμολογηθεί κάτω από τη βάση και σε ένα τουλάχιστον μάθημα γενικής παιδείας, έτσι ώστε να κριθεί μετεξεταστέος.

Έπειτα από τη συνάντηση που είχαμε στις 21/12/2022 δεσμευτήκατε ότι οι νομικοί σας σύμβουλοι θα μελετήσουν τις εν λόγω διατάξεις και θα μας απαντήσετε έγκαιρα, γεγονός που δεν έχει γίνει ακόμα με αποτέλεσμα οι μαθητές των μουσικών σχολείων  και κυρίως των Μουσικών Γυμνασίων να κινδυνεύουν να βρεθούν πάλι στη δυσάρεστη θέση  να αποχωρήσουν από το μουσικό σχολείο ή  να μείνουν μετεξεταστέοι και σε μαθήματα γενικής παιδείας.

Η εσφαλμένη διατύπωση της Υπουργικής Απόφασης, στην οποία το άρθρο 9α συγκρούεται με το άρθρο 10α,β, επιφέρει  σοβαρότατα προβλήματα στους μαθητές των μουσικών σχολείων.

Με βάση την Συνταγματική αρχή της ισότητας όπως αυτή καθιερώνεται στο άρθρο 4 παρ.1 ,είναι αδιανόητο να δίνεται η δυνατότητα επανεξέτασης σε κάθε μαθητή  Γενικού Γυμνασίου αλλά όχι σε μαθητή μουσικού γυμνασίου στο οποίο, η διεξαγωγή των μουσικών μαθημάτων εξαρτάται και από την έγκαιρη τοποθέτηση των καθηγητών μουσικής και η οποία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση.

Είναι επίσης αδιανόητο μαθητής με υψηλό μέσο όρο να υποχρεώνεται σε εγκατάλειψη των μουσικών σπουδών του χωρίς να του δίνεται το δικαίωμα της επανεξέτασης ακόμα κι αν δεν έχει επιτύχει σε ένα μόνο μάθημα την οριζόμενη βάση.

Είναι ακατανόητο να αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τιμωρητικό τρόπο μαθητές και να οδηγούνται στην έξοδο από την μοναδική δωρεάν δημόσια μουσική εκπαίδευση χωρίς το δικαίωμα της δεύτερης ευκαιρίας επειδή έχουν υποπέσει στο τρομερό αδίκημα της αποτυχίας σε τρία αντί δύο μουσικών μαθημάτων.

Μερική κατάργηση διατάξεων της υπ’ αριθμ. 20923_Δ2_2021 ΦΕΚ 878_Β_05_3_2021 Υπουργικής Απόφασης για τη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων