ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, 28/11/2019

Πέμπτη 28 Νοέμβρη 2019

10:30 π. μ

Πλατεία Συντάγματος

Δωρεάν δημόσια μουσική και καλλιτεχνική εκπαίδευση

των σύγχρονων αναγκών και των σύγχρονων δυνατοτήτων για όλους!ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 28-11-2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ