ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 28/11/2019

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

email: mousikart2019@gmail.com

ΑNΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

20/11/2019

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς στη μουσική-καλλιτεχνική διαμαρτυρία η οποία διοργανώνεται από τους μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων σε συνεργασία με την Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ την Πέμπτη 28/11/2019, 10:30 π. μ, στην Πλατεία Συντάγματος.ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 28-11-2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ