ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ -ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
W: sylgonmousagriniou.blogspot.gr

F: Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Αγρινίου

E: sylgon.mousagriniou@yahoo.com

ΑNΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ

25/11/2019

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου,
συμμετέχοντας στην πανελλήνια κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων
Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς
στη μουσική-καλλιτεχνική διαμαρτυρία που διοργανώνεται σε συνεργασία με τους
μαθητές την Πέμπτη 28/11/2019, από 11:00 – 14:00 στην κεντρική πλατεία του
Αγρινίου.ΜΟΥΣΙΚΗ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 28-11-2019 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΚΑΛΕΣΜΑ 1