Πανελλήνια ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων -Πρόσκληση σε Γ.Σ. στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας