ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ”Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 5/7/2019

Λίγο πριν την ανακοίνωση της βαθμολογίας στα ειδικά μαθήματα και με ολοκληρωμένη πλέον τη νέα διαδικασία εξέτασης προκειμένου να εισαχθούν φοιτητές στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, γονείς, μαθητές και καθηγητές βρίσκονται αντιμέτωποι με μία απαράδεκτη πραγματικότητα! Στο ειδικό μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», με την εξέταση του οποίου αξιολογείται το επίπεδο θεωρητικών και ακουστικών γνώσεων, τέθηκαν στους υποψήφιους ερωτήματα των οποίων οι απαντήσεις βρίσκονται στα διδακτικά εγχειρίδια της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου.

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων διαμαρτύρεται έντονα και καταδικάζει την πρακτική της κυβέρνησης!ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 5-7-2019