ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ύστερα από την επιτυχημένη Α΄Περιφερειακή Σύσκεψη της Αθήνας την Κυριακή 6/10/2019 στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων προχωρά στη διοργάνωση της Β΄Περιφερειακής Σύσκεψης στη Βέροια με τη συμμετοχή σχολείων της Βόρειας Ελλάδας, την Κυριακή 3/11/2019.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εκπροσώπους των Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων στην Πανελλήνια Ένωση και τα μέλη των Δ.Σ των συλλόγων για τη συμμετοχή τους. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον εκπρόσωπο της Α.Σ.Γ.Μ.Ε για την παρουσία και την παρέμβασή του.