προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,κ. Κώστα Γαβρόγλου