ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

H Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων
καλεί σε Δ.Σ τα μέλη της, το Σάββατο 20/1/2018 και ώρα 10:00, στα γραφεία της
ΑΣΓΜΕ

Πρόσκληση της ΠΕΓΜΚΣ για Δ.Σ Αθήνα 20/1/2018