Πρόσκληση της ΠΕΓΜΚΣ σε Διευρυμένη Περιφερειακή Σύσκεψη στον Βόλο και Δ.Σ

Δείτε το έγγραφο εδώ