Σκιτσο διαμαρτυρίας μαθητων Καλλιτεχνικού

Δείτε το σκίτσο εδώ