Συζήτηση για την ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα μουσικά σχολεία.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΙΕ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΙΒ΄

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Τελευταία θα συζητηθεί η με αριθμό 856/21-1-2013 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Ιωάννη Γκιόκα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα μουσικά σχολεία.

Ο κ. Γκιόκας έχει το λόγο για δύο λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, δεν είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καταθέτει στη Βουλή ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα των μουσικών σχολείων, με τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό, σε υποδομές, με τις οποίες τα συγκεκριμένα σχολεία λειτουργούν χρόνια.

Σήμερα, όμως, πραγματικά, η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο. Στην κυριολεξία, δεν πάει άλλο! Τα παιδιά των μουσικών σχολείων και οι οικογένειές τους βρίσκονται από την αρχή της χρονιάς σε μία κατάσταση ανασφάλειας, απίστευτης ταλαιπωρίας. Βρίσκονται για μία ακόμη φορά σε κινητοποίηση λόγω και των προβλημάτων που υπήρχαν στις μεταφορές, που δεν εκτελούνταν από την αρχή της χρονιάς επειδή και τα συγκεκριμένα σχολεία έχουν ένα διαδημοτικό, υπερτοπικό χαρακτήρα και υπήρχαν οικογένειες εργαζομένων που δεν μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους στα σχολεία, αλλά και λόγω των ελλείψεων των εκπαιδευτικών.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2012 υπολογίζεται ότι οι χαμένες διδακτικές ώρες ανέρχονταν σε εννιά χιλιάδες επτακόσιες οκτώ. Σήμερα, προφανώς, αυτές οι ώρες έχουν αυξηθεί.

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, έρχεται το Υπουργείο με μία –κατά τη γνώμη μας- προκλητική, κυνική εγκύκλιο που εκδόθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 2013, με την οποία ομολογεί ότι δεν προτίθεται να καλύψει τα συγκεκριμένα κενά και «πετάει το μπαλάκι» στις διευθύνσεις των σχολείων, προκειμένου να επιλέξουν μόνο για επείγουσες περιπτώσεις ποια κενά προτίθενται να καλύψουν, με αποτέλεσμα να κόβονται μουσικές ειδικότητες, να κόβονται δραστηριότητες, να δημιουργούνται μεγαλύτερα τμήματα, τα οποία καθιστούν απαγορευτικό το διδακτικό έργο.

Στην ουσία, η πολιτική της Κυβέρνησης καταδικάζει σε υπολειτουργία τα μουσικά σχολεία για μια ολόκληρη σχολική χρονιά, χωρίς αυτά να μπορούν να τηρήσουν το προβλεπόμενο αναλυτικό τους πρόγραμμα.

Γι’ αυτόν το λόγο, ρωτάμε τον κύριο Υπουργό αν το Υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα, ποια μέτρα θα πάρει, προκειμένου να στηριχθεί η ύπαρξη και η λειτουργία των μουσικών σχολείων και τι μέτρα θα πάρει η Κυβέρνηση για τη στήριξη και την αναβάθμιση συνολικά της μουσικής δημόσιας εκπαίδευσης.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, στο κείμενο της ερώτησής δώσατε ιδιαίτερη έμφαση και επικαλείστε συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία κάνει λόγο για επείγουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, υπογραμμίζοντας ότι οι προσλήψεις των καθηγητών στα μουσικά σχολεία θα πραγματοποιηθούν με γνώμονα αυτές τις ανάγκες.

Θα ήθελα, κατ’ αρχάς, να σας διαβεβαιώσω ότι υπάρχει και η πρόθεση, αλλά και ο σχεδιασμός για την κάλυψη των κενών στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που μας δίνονται.

Ποια είναι η κατάσταση; Οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έγγραφό τους από 3.12 και κατόπιν από 7.12 διαβίβασαν αίτημα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ξεκινώ απ’ αυτή την διευκρίνιση, διότι πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε στην κοινή βάση ότι δεν χωρά κανένας διαχωρισμός ούτε μεταξύ των σχολείων και πολύ περισσότερο, μεταξύ των μαθητών.

Επίσης, οφείλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Γκιόκα, ότι το Υπουργείο αντιμετωπίζει το δικαίωμα των παιδιών αυτών στα μουσικά σχολεία σαν ένα ισότιμο, καθολικό δικαίωμα για τον κάθε πολίτη και σε καμία περίπτωση δεν επιδέχεται αμφισβήτηση περί διαχωρισμών ή, αν θέλετε, περί προσδιορισμών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανισότητες.

Θέλω να έρθω στην ουσία της ερώτησής σας. Τα κενά στα μουσικά σχολεία σήμερα είναι κενά μουσικών ειδικοτήτων, όπως πράγματι το είπατε. Άρα, δεν μιλάμε για κενά γενικών μαθημάτων. Στα γενικά μαθήματα δεν έχουμε κενά. Σε πάρα πολλές μουσικές ειδικότητες δεν έχουμε κενά. Για πολλές μουσικές ειδικότητες υπάρχουν μαθητές που κάνουν μαθήματα στα συγκεκριμένα όργανα κατά μόνας ή σε μικρές, δηλαδή, ολιγομελείς ομάδες.

Για την κάλυψη, λοιπόν, αυτών των λειτουργικών κενών για τα μαθήματα μουσικής παιδείας στα σαράντα δύο μουσικά σχολεία της χώρας φέτος, πρώτον, πραγματοποιήθηκε η πρώτη φάση πρόσληψης των μουσικών αναπληρωτών πριν από όλη την υπόλοιπη διαδικασία, ακόμη και για τις προσλήψεις αναπληρωτών στα γενικά σχολεία. Με υπουργική απόφαση, από 25 Σεπτεμβρίου, προσελήφθησαν διακόσιοι σαράντα οχτώ αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για τα μουσικά σχολεία.

Πρέπει να σημειώσουμε και κάτι άλλο, που θα μου επιτρέψετε να το θεωρήσω ιδιαίτερα σημαντικό. Επιπλέον, διαθέσαμε πιστώσεις και για την πρόσληψη εμπειροτεχνών στα παραδοσιακά όργανα, γιατί ξέρουμε ότι στα μουσικά σχολεία αυτό το οποίο προέχει και αυτό το οποίο επιλέγεται, επίσης και από τα προγράμματα, είναι τα παραδοσιακά όργανα αναφοράς.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Υφυπουργού)

Θα σας ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας για τριάντα δευτερόλεπτα.

Με έγγραφό μας από τις 2 Νοεμβρίου διατέθηκαν οι σχετικές πιστώσεις, προκειμένου να προσληφθούν ωρομίσθιοι εμπειροτέχνες για χίλιες τριακόσιες ώρες την εβδομάδα. Επιπλέον, από 8-1-2013 δόθηκε η δυνατότητα να γίνει πρόσληψη ωρομισθίων καθηγητών σε όλα τα μουσικά σχολεία, συνολικά για πεντακόσιες σαράντα έξι ώρες την εβδομάδα. Το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί είναι άλλη μια απόδειξη ότι το Υπουργείο και στηρίζει το μουσικό σχολείο, αλλά και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητά του. Φέτος είναι τα είκοσι πέντε χρόνια από την ίδρυση των μουσικών σχολείων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλά σχολεία και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουμε, θα στηρίξουμε την εξέλιξή τους, ακόμα και αν -πραγματικά το καταλαβαίνετε και εσείς- είναι δύσκολο για όλα τα όργανα και για όλες τις επιλογές να υπάρχουν στη χρονιά αυτή ανάλογες πιστώσεις.

Στη δευτερολογία μου θα σας παρουσιάσω και άλλα στοιχεία για το θέμα αυτό.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Κύριε Γκιόκα, έχετε το λόγο, για τρία λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ: Κύριε Υπουργέ, με βάση και την απάντησή σας, δεν υπήρχε συγκεκριμένη δέσμευση-υπόσχεση για το πόσες ώρες θα καλυφθούν με βάση τις υπάρχουσες ελλείψεις. Υπάρχουν κοντά στις δέκα χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες. Τι ακριβώς θα καλυφθεί από όλο αυτό;

Υπήρχε μια ακόμη φράση στην παρέμβασή σας που, κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες, ότι εδώ θα υπάρχει μετεξέλιξη του χαρακτήρα των μουσικών σχολείων, κάποια όργανα θα φύγουν, κάποια θα μείνουν κ.λπ. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν ξέρω. Διευκρινίστε το στη δευτερολογία σας.

Η ουσία είναι, πάντως, ότι, ύστερα και απ’ αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν και με δεδομένες τις μεγάλες περικοπές που έχουμε και στη σίτιση αυτών των σχολείων -γιατί σε αυτά τα σχολεία προβλέπεται σίτιση- και στη μεταφορά και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, οδηγούμαστε σε μια κατάσταση όπου στην κυριολεξία κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξη των μουσικών σχολείων. Αυτή είναι η εκτίμησή μας, με βάση την προηγούμενη πείρα που υπάρχει και με τα αθλητικά σχολεία.

Πραγματικά μπορεί -αυτή είναι η πρόβλεψη που κάνουμε, με βάση τις σημερινές εξελίξεις- να κρατήσετε τέσσερα-πέντε σχολεία, που θα είναι και σχολεία-ελίτ, όμως, θα υπονομευθεί και θα υποβαθμιστεί ο συνολικός χαρακτήρας των σχολείων. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά τα μουσικά σχολεία φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών που έχουν ένα ενδιαφέρον, ένα ταλέντο, μια κλίση και με βάση τη σημερινή κατάσταση, τα εξαναγκάζετε να πάνε στις ιδιωτικές δομές, στα ιδιωτικά ωδεία και βέβαια, όσοι μπορούν και όσοι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, γιατί σήμερα πολλαπλασιάζονται οι οικογένειες που δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να καλύψει τα στοιχειώδη στη διατροφή, στη θέρμανση, θα κόψει από αλλού. Θα κόψει από την μουσική, θα κόψει από τον πολιτισμό, θα κόψει από τον αθλητισμό. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπεται, χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας της μουσικής εκπαίδευσης και λόγω της ανυπαρξίας της στο γενικό σχολείο και μετατρέπεται η εκπαίδευση στην κυριολεξία σε εμπόρευμα.

Εμείς θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει στα μουσικά σχολεία είναι μια μικρογραφία του ό,τι συμβαίνει γενικότερα στην εκπαίδευση. Στο όνομα, δηλαδή, του εξορθολογισμού, στο όνομα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προχωράτε σε υποβάθμιση, προχωράτε σε συγχωνεύσεις τμημάτων, σχολείων, προχωράτε σε συντριβή των εργασιακών, κοινωνικών, μισθολογικών δικαιωμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού και στην πραγματικότητα, οδηγούμαστε στη δημιουργία σχολείων όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν τα ελάχιστα, τα στοιχειώδη, πολλές φορές δεν θα μαθαίνουν ούτε αυτά ή θα τα μαθαίνουν με διαστρεβλωμένο τρόπο. Μια σειρά πλευρές, όπως είναι η μουσική αγωγή, η φυσική αγωγή, που είναι αναγκαίες για το εκπαιδευτικό έργο, για τη διαμόρφωση προσωπικότητας, για τη σωματική και ψυχική υγεία, στην πραγματικότητα πετιούνται έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία και θα τα απολαμβάνουν μόνο όσοι μπορούν να πληρώσουν.

(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)

Εμείς λέμε -και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε- ότι δεν μπορεί ο λαός πλέον να πληρώνει τις συνέπειες της κρίσης. Δεν πρέπει να συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί να πληρώσει τα χρέη και τα ελλείμματα για τα οποία δεν ευθύνεται ο ίδιος. Πρέπει να διεκδικήσει κάλυψη όλων των αναγκών και στα μουσικά σχολεία και συνολικότερα στα σχολεία.

Τα σχολεία αυτά πρέπει να στηριχθούν με πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και βέβαια, μέσα και από την αναβάθμιση της μουσικής εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο, που είναι ανύπαρκτη, κύριε Υπουργέ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ο Υφυπουργός κ. Παπαθεοδώρου έχει το λόγο, για τρία λεπτά.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ (Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Βουλευτά, θα ξεκινήσω με αυτό που είπατε στο τέλος, ότι τα σχολεία αυτά πρέπει να στηριχθούν. Είπα ότι θα παρουσιάσω και συγκεκριμένα μέτρα, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη προς μετάλλαξη των σχολείων αυτών. Είπα ακριβώς το αντίθετο, ότι αυτά τα σαράντα δύο μουσικά σχολεία που έχουμε στην Ελλάδα είναι πολύ καλά σχολεία, χρειάζονται μεγαλύτερη στήριξη, υπάρχουν ταλέντα μέσα. Αναφέρονται σε όλες τις ελληνικές οικογένειες, τα παιδιά των οποίων έρχονται να σπουδάσουν και έχουν ιδιαίτερη κλίση στη μουσική. Επομένως, από τη δική μας πλευρά -το έχει δηλώσει και ο κύριος Υπουργός, το έχω δηλώσει και εγώ- μόνο βελτίωση της κατάστασης επιδιώκουμε και τίποτα άλλο.

Είπατε και στην πρωτολογία σας, το είπατε και μετά ότι οι ανάγκες είναι αυτές οι οποίες τελικά έρχονται να καταδείξουν πόσο περιορισμένες είναι οι δυνατότητές μας, επομένως συρρικνώνουμε το δημόσιο σχολείο. Το ουσιαστικό είναι ότι και οι γενικές ειδικότητες έχουν καλυφθεί και οι βασικές μουσικές ειδικότητες έχουν καλυφθεί.

Από την άλλη πλευρά, πράγματι, ξέρετε ότι το να ισχυριστώ σήμερα ότι έχουμε καλύψει όλα τα όργανα δεν γίνεται. Βεβαίως και υπάρχουν ελλείψεις. Όλα τα όργανα δεν μπορούν να καλυφθούν με τις πιστώσεις που έχουμε. Εάν, λοιπόν, αφαιρέσουμε αυτό, θα σας πω ποιος είναι ο σχεδιασμός, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει την ύπαρξη των μουσικών.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του θεσμού των μουσικών σχολείων έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση ενεργειών σχετικά με τη δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών, νέων διδακτικών εργαλείων για τα μουσικά μαθήματα και στα μουσικά σχολεία. Η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων μελετά θέματα λειτουργίας, ώστε να γίνει προγραμματισμός των ενεργειών για τις περαιτέρω ανάγκες των μουσικών σχολείων. Είναι ανάγκες που για τα συγκεκριμένα όργανα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως βεβαίως και θα υποδειχθούν από τους διευθυντές εκπαίδευσης.

Κλείνοντας, θέλω να υπογραμμίσω ότι θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για την κάλυψη των κενών και για την κάλυψη των προβλημάτων τα οποία ανακύπτουν. Τίποτα, βεβαίως, δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο από τη βασική συνάρτηση των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο θεσμός των μουσικών σχολείων είναι για μας ένας σημαντικός θεσμός, καταξιωμένος, δυναμικός τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια.

Θα σας έλεγα και κάτι το οποίο το παρακολουθούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι από τα σχολεία με σχεδόν μηδενικά ποσοστά βίας και αντικοινωνικής συμπεριφοράς και η μουσική έχει να κάνει κάτι σε σχέση μ’ αυτό. Άρα, το Υπουργείο μεριμνά με κάθε τρόπο για την απρόσκοπτη λειτουργία των Μουσικών Σχολείων, ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν το εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό τους έργο. Πιστεύω –και αυτός είναι ο στόχος μας- να εξισορροπηθούν οι όποιες δυσλειτουργίες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Λεωνίδας Γρηγοράκος): Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.