Συνάντηση της ΠΕΓΜΚΣ στο Υπουργείο Παιδείας

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας η συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης με τους δύο συμβούλους του Υπουργού Παιδείας, τον κ. Θέμη Δημητρακόπουλο και τον κ. Νικόλαο Τσαφταρίδη, αρμόδιο για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία και αυτό παρά το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης να συναντήσει αυτοπροσώπως τον Υπουργό κ. Κώστα Γαβρόγλου, μιας και πολλά από τα ζητήματα που θέσαμε δεν ήταν τεχνοκρατικού χαρακτήρα, αλλά κυρίως πολιτικής βούλησης.

Παρουσιάσαμε το σύνολο των θέσεων, για μία ακόμα φορά στο Υπουργείο, με ιδιαίτερο βάρος στα ζητήματα:

  • Του διορισμού μόνιμων καθηγητών.
  • Την κάλυψη των κενών διδακτικών ωρών.
  • Των μεταφορών.
  • Των τίτλων πιστοποίησης, όπως αυτό τέθηκε στις αποφάσεις της από 8/4/2017 Γ.Σ στον Άλιμο και προβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο.
  • Το θέμα της σίτισης.
  • Το μεγάλο θέμα της σχολικής στέγης με την ανάλογη υποδομή.
  • Την έλλειψη διοικητικού προσωπικού.
  • Την μουσική – καλλιτεχνική προπαιδεία στα δημοτικά.

Δεν υπήρξε καμία δέσμευση του Υπουργείου, είτε με την δικαιολογία των μνημονιακών δεσμεύσεων και περιορισμών, είτε με το φόβο πιθανών αντιδράσεων στο θέμα της πιστοποίησης από ιδιωτικούς φορείς …

Επειδή δεν πήραμε καμία απάντηση ζητήσαμε να γίνει νέα συνάντηση, σε ημερομηνία που θα οριστεί μέσα στον επόμενο μήνα.

Η στάση το Υπουργείου και οι απαντήσεις που μας έδωσαν δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σχολείων μας.

Αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, καμία επανάπαυση και εφησυχασμός.