ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ θΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων είχε αρχικά αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αίτημα συνάντησης με ημερομηνία 3/9/2019. Το σχετικό αίτημα απευθυνόταν στην Υπουργό κ. Νίκη Κεραμέως και κοινοποιήθηκε στην αρμόδια υφυπουργό. Μετά από νεότερη επικοινωνία με τη γραμματεία της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αρμόδιας για θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την Πέμπτη 24/11/2019 και την αποστολή νέου γραπτού αιτήματος με αποδέκτη αυτή τη φορά την υφυπουργό κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ορίστηκε συνάντηση στο γραφείο της υφυπουργού με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων την Παρασκευή 1/11/2019, 1:00 μ. μ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25-10-2019