Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΠΕΓΜΚΣ

H Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων καλεί σε

Δ.Σ τα μέλη της, το Σάββατο 6/10/2018 και ώρα 12:00, στα γραφεία της ΑΣΓΜΕ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :
1) Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ
2) Οικονομικά – ενημέρωση, εικόνα  ταμείου.
3) Εικόνα των Σχολείων μας ( πρόσφατη ), σε σχέση με τα ιδιαίτερα θέματα
που τα απασχολούν.
4) Προγραμματισμός δράσης

Το Δ.Σ