ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ

Την Κυριακή 14//7/2019, το Δ.Σ της Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ  συνήλθε σε σώμα αφού διαπιστώθηκε πως υπήρχε απαρτία (6 από τα 9 μέλη παρόντα) στην Αθήνα, Βερανζέρου 22, στα γραφεία της Α.Σ.Γ.Μ.Ε. Η Εισήγηση και η Ημερήσια Διάταξη είναι αναρτημένα στο site της Ένωσης, στη στήλη “Ένωση – Πρακτικά”. Η εισήγηση ψηφίστηκε ομόφωνα από τα παρόντα μέλη. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ορίστηκαν οι υπεύθυνοι ανά σχολείο, τα ονόματα των οποίων είναι αναρτημένα στη στήλη “Δ.Σ -Υπεύθυνοι σχολείων῾. Αποφασίστηκε η λεπτομερής καταγραφή των προβλημάτων των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων και ορίστηκε πως στο διάστημα από 15-20/10/2019 θα διεξαχθεί Περιφερειακή Σύσκεψη στο Μουσικό Σχολείο της Βέροιας για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Αποφασίστηκε τέλος ομόφωνα ο προγραμματισμός και η διοργάνωση από την Π.Ε,Γ.Μ.Κ.Σ Συνεδρίου για τη Μουσική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση.