Συνοδευτικη επιστολη στο αιτημα για συναντηση με τον υπουργο παιδειας

Πανελλήνια Ένωση

Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων

www.mousikart.g                                

Κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για τα παρακάτω θέματα πού μας απασχολούν.

28/11/2016

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Πιστοποίηση σπουδών – δυνατότητα απόκτησης πτυχίου

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο, σκοπός των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων) είναι η προετοιμασία και η κατάρτιση των νέων που επιθυμούν να  ακολουθήσουν  την  επαγγελματική  κατεύθυνση  της μουσικής χωρίς να υστερούν σε γενική παιδεία αν τελικά επιλέξουν άλλο τομέα επιστημονικής ή επαγγελματικής έκφρασης.              Το  αναλυτικό  πρόγραμμά  τους περιλαμβάνει μαθήματα  γενικής  παιδείας, μαθήματα αισθητικής παιδείας, άσκηση στα εργαστήρια ειδικότητας, καθώς και απογευματινή  μελέτη.  Η  διδασκαλία  των  μαθημάτων  μουσικής  και  η άσκηση στα εργαστήρια μπορεί να είναι  συλλογική ή και εξατομικευμένη.

Αγωνιζόμαστε για ένα 12χρονο δημόσιο σχολείο γενικής παιδείας με μουσική και καλλιτεχνική  εκπαίδευση. Ένα σχολείο όπου δεν θα χρειάζεται επιπλέον φροντιστήριο για τα γενικά μαθήματα, ή επιπλέον ωδείο για την εκμάθηση μουσικού οργάνου και ούτε φροντιστήριο ξένων γλωσσών για να συμπληρώνουν οι μαθητές  τις γνώσεις τους.

Χωρίς να θέλουμε να χαρακτηριστούν τα σχολεία μας επαγγελματικά, επιθυμούμε με την ολοκλήρωση του λυκείου να δίνεται η δυνατότητα μέσα από εξετάσεις ενός δημόσιου συστήματος να πιστοποιείται το επίπεδο των μουσικών και καλλιτεχνικών γνώσεων και όχι από τα ωδεία.

 Θεωρούμε θέμα άμεσης προτεραιότητας την υλοποίηση της  επίλυση αυτού του προβλήματος

 

Κύριε υπουργέ,

Με τον νόμο 2158/1993  άρθρο 8 παράγραφος 5 ορίζεται ότι: «Στους απόφοιτους των μουσικών λυκείων , που διέπονται από την 3345/2-9-1988 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α΄), χορηγούνται πτυχία μουσικής ειδικότητας, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του Βασιλικού διατάγματος της 11-11-1957 (ΦΕΚ 229 Α΄) “περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης”.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ2/7323/08-12-1997 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σημείο1. «Στους αποφοίτους των Μουσικών Σχολείων θα χορηγείται τίτλος μουσικής ειδικότητας μετά από εξετάσεις, ο οποίος θα είναι ισότιμος και αντίστοιχος με τους τίτλους που χορηγούνται από τα αναγνωρισμένα από το Κράτος (ΥΠ.ΠΟ) Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Ωδεία – Μουσικές Σχολές).»

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Γ2/7324/08-12-1997 απόφαση ΥΠ.Ε.Π.Θ. σημείο 2. «Οι χορηγούμενοι τίτλοι μουσικής ειδικότητας θα είναι:

α) Πτυχίο Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής (Ειδ. Αρμονίας)

β) Πτυχίο Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής (Βυζαντινής)

γ) Πτυχίο Ελληνικών Παραδοσιακών Οργάνων.»

Επιθυμούμε την άμεση επαναφορά του θεσμού των παραπάνω εξετάσεων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επεκταθεί  και στα υπόλοιπα μουσικά όργανα που διδάσκονται στα σχολεία μας,  ώστε να πιστοποιείται το επίπεδο γνώσης του μουσικού οργάνου.

               Στα πλαίσια αυτά πρέπει να επανέλθει ο θεσμός των προκαταρκτικών μαθημάτων στα δημοτικά αλλά και πρέπει να δημιουργηθεί το θεσμικό πλαίσιο για απόκτηση διπλώματος – πτυχίου στη τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μεταφορές

Οι  μειωμένες πιστώσεις από την μια με τα συγκρουόμενα συμφέροντα των λεωφορειούχων από την άλλη αλλά και σε συνδυασμό με τις ασάφειες του πολυσύνθετου νομικού πλαισίου οδηγούν σε μια κατάσταση που είναι αδύνατον  να καλυφτούν οι ανάγκες των παιδιών μας ιδιαίτερα στην επαρχία. Η μόνη λύση που μπορεί να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα το πρόβλημα της μεταφοράς είναι η υλοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για δημιουργία αποκλειστικά δημόσιου φορέα μεταφορών. Άμεσα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που θα προσδιορίζει από τη μια πλευρά με σαφήνεια τη διαδικασία και από την άλλη θα δίνει το δικαίωμα της πρόσβασης στο σχολείο σε όλους του μαθητές.

ΚΕΝΑ

Άμεσα όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί η δραματική κατάσταση με τα κενά των καθηγητών, τα οποία πρέπει να καλυφτούν το συντομότερο με αναπληρωτές, το διάστημα των εορτών των Χριστουγέννων πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε αμέσως με το άνοιγμα 7 Ιανουαρίου οι καθηγητές να βρίσκονται στα σχολεία.

Κάθε χρόνο προσλαμβάνονται και εμπειροτέχνες ωρομίσθιοι. Τα  προβλήματα που δημιουργούνται με αυτή τη διαδικασία, σε ότι αφορά στους μαθητές, είναι ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα μένουν χωρίς καθηγητή λόγω καθυστερημένης πρόσληψης ή πολύ πιθανόν αυτός δεν θα έρθει καθόλου αφού είτε δεν θα διορίσει το υπουργείο αλλά και αν αυτό γίνει μπορεί να μην δεχτεί ο καθηγητής την πρόσληψη λόγω του περιορισμένου αριθμού ωρών αλλά και  της χρονικής διάρκειας λίγων μηνών. Επίσης  η αντικατάστασή του κάθε χρόνο είναι πλήρως αντιπαιδαγωγική.

 Μια λύση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι η πρόσληψη των εμπειροτεχνών να έχει τριετή διάρκεια ώστε να δίνεται η δυνατότητα να βρίσκεται στη θέση του από την αρχή της σχολικής χρονιάς, να υπάρχει συνέχεια από χρονιά σε χρονιά με τον ίδιο καθηγητή και να είναι ελκυστικότερη η αποδοχή της πρόσληψης από πλευράς του εμπειροτέχνη.

Η αποδοχή της παραπάνω πρότασης πιθανά προσκρούει σε κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία πιστεύουμε όμως ότι μπορούν να επιλυθούν.

Η υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων  θα δώσει μια ανάσα στα σχολεία μας που από καλύτερη θέση θα κάνουν  το προγραμματισμό μαθημάτων. Επιπρόσθετα, με την διεξαγωγή μαθημάτων σε περισσότερα όργανα από τη αρχή της χρονιάς, δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης και πληρέστερων συνόλων αλλά και συνόλων αυξημένων μουσικών δυνατοτήτων.

Διοικητικό προσωπικό

Είναι απολύτως αναγκαία η πρόσληψη κατάλληλου διοικητικού προσωπικού ώστε οι καθηγητές να μην ασχολούνται με διοικητικά καθήκοντα και απερίσπαστα να επιδίδονται στο έργο τους. Τα σχολεία μας έχουν πολυάριθμο εκπαιδευτικό προσωπικό, μεγάλο αριθμό μαθητών, μεγάλο φάσμα μουσικών μαθημάτων, ειδικές κτιριακές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους μόνο με αυξημένη μέριμνα της πολιτείας. Θεωρούμε απαραίτητη τη στελέχωσή τους με κατάλληλο διοικητικό προσωπικό (γραμματεία, τμήμα δημοσίων σχέσεων, βιβλιοθηκονόμος, καλλιτεχνικός διευθυντής, επιστάτης κλπ) ώστε να υπάρχει διαχωρισμός του εκπαιδευτικού έργου από το διοικητικό.

Βιβλια

Δεν παρέχονται βιβλία μουσικής και καλλιτεχνικής Παιδείας. Οι γονείς αναγκάζονται να καταβάλλουν σημαντικό μέρος από το οικογενειακό τους εισόδημα για τα βιβλία πού δεν παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.

 

 

 

Κτηριακές υποδομές

Πολλά σχολεία στερούνται κτηριακών κατάλληλων κτηριακών  υποδομών. Χαρακτηριστικό παραδείγματα Μουσικό του Βαρθολομιού, Μουσικο-Καλλιτεχνικό Ηρακλείου Κρήτης, Ρεθύμνου, Άργους κα πού θα σας εκθέσουμε στη ν συνάντηση πού θα έχουμε.

 

Για αυτά και άλλα πολλά, θα επιθυμούσαμε να συναντηθούμε και να σας ενημερώσουμε για έναν θεσμό στην Παιδεία, πού τον έχουμε ανάγκη και δεν είναι πολυτέλεια. Τον θεσμό των Μουσικών και  Καλλιτεχνικών Σχολείων.