( Σχετικά με προσφυγή στα Δικαστήρια για την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης )