Σχετικά με το ΦΕΚ 1371 λειτουργίας των Μουσικών Σχολείων.

16.Δελτίο Τύπου_ Νέο ΦΕΚ 1371 για Μουσικά Σχολεία

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr  Αθήνα 8/5/2018  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί γονείς, καθηγητές και μαθητές των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, διαβάζοντας το φετινό ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1371/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24/04/2018 και συγκρίνοντας το με το αντίστοιχο περσινό (Αρ. Φύλλου 1371/ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 25/4/2017.

Παρατηρήσαμε ως Δ.Σ. αλλά και με ομάδα εργασίας σχετική, πως στην πρώτη σελίδα, που αναφέρει τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων, έχει απαλειφθεί η φράση “η δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών”. Λίγο πιο κάτω, στο 4, αναφέρεται πως η Επιτροπή Επιλογής ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή χωρίς να αναφέρεται κάτι σχετικά με την εισήγηση που έκανε η καλλιτεχνική επιτροπή παλαιότερα.

Γενικότερα από το τελευταίο ΦΕΚ απαλείφονται τα μέρη τα οποία αναφέρονται σε αρμοδιότητες της καλλιτεχνικής επιτροπής της οποίας ο ρόλος φαίνεται να περιορίζεται μόνο στην επιλογή των θεμάτων εξέτασης των υποψηφίων και στην αποστολή του σχετικού υποστηρικτικού υλικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1824/1988 (Α΄296) με το οποίο κυρώθηκε η με αριθμ. πρωτ. Γ2/3345/02.09.1988 Υ.Α.(Β΄649) “Ίδρυση και Λειτουργία μουσικών σχολείων”, σελ. 4278, δε λαμβάνεται υπόψη η γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής ως όφειλε (‘όπως αναφέρεται σαφώς στα έχοντας υπόψη ν.13)

Στη σελίδα 14967 παρατηρούμε μία ασάφεια σε σχέση με τις μετεγγραφές. Δεν ορίζεται ξεκάθαρα αν ένα παιδί του οποίου το σχολείο δεν ανήκει στο χωροταξικό χάρτη του εκάστοτε Μουσικού Σχολείου μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Στο προηγούμενο ΦΕΚ αναφερόταν με σαφήνεια πως δεν επιτρεπόταν μεταγραφή σε άλλο Μουσικό Σχολείο εφόσον το δημοτικό αποφοίτησης του μαθητή υπάγεται σε χωροταξικό χάρτη άλλου Μουσικού Σχολείου. Η προηγούμενη εγκύκλιος ανέφερε σαφώς σε ποιες περιπτώσεις και με βάση τον χωροταξικό χάρτη κάθε σχολείου επιτρέπονται οι μετεγγραφές από μουσικό σχολείο σε μουσικό σχολείο.

Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μας είναι πως στο νέο ΦΕΚ, σελ. 14965, Α/2 αναφέρεται πως ο αριθμός των τμημάτων καθορίζεται με “απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης….ύστερα από πρόταση του Συλλόγου διδασκόντων … και εισήγηση της οικείας Δ/σης Δ/μιας Εκ/σης” και όχι έπειτα από εισήγηση του διευθυντή μέσω της Δ/σης Δ/θμιας προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή. Παλαιότερα την απόφαση την έπαιρνε ο υπουργός και όχι ο περιφερειακός διευθυντής. Το θεωρούμε ιδιαίτερα επικίνδυνο σε συνδυασμό με τα κριτήρια για τον καθορισμό του αριθμού των τμημάτων.

Ο περιφερειακός διευθυντής είναι ένας διορισμένος κυβερνητικός υπάλληλος ο οποίος θα κόβει τμήματα από τα σχολεία στη λογική της έλλειψης διδακτικού προσωπικού με οργανικές θέσεις σε αυτά. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ www.mousikart.gr Κανένας διορισμός δεν αναφέρεται ούτε κάποια πρόθεση για πρόσληψη ωρομισθίων και αναπληρωτών. Αυτό σημαίνει πως για άλλη μία φορά κατασκευάζεται η εικόνα σχολείων χωρίς ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς ενώ στην πραγματικότητα θα εξακολουθήσει να ισχύει η λογική των δεύτερων και τρίτων αναθέσεων οι οποίες φοβόμαστε πως θα διευρυνθούν.

Βλέπουμε πίσω από το επιχείρημα της αποκέντρωσης να γίνεται ότι έγινε και με τις αρμοδιότητες οι οποίες δόθηκαν στους δήμους χωρίς να δίνονται και τα απαραίτητα κονδύλια από τον προϋπολογισμό για τη λειτουργία των σχολείων. Τα Μουσικά Σχολεία της επαρχίας τα οποία δεν έχουν διορισμένους με οργανικές θέσεις σε αυτά, ειδικά αν μιλάμε για οργανικές θέσεις μουσικών, δε θα μπορούν να λειτουργούν ως Μουσικά Σχολεία.

Εννοείται πως καμία αναφορά δε γίνεται στο θέμα των πτυχίων – πιστοποίησης. Θεωρούμε πως αντίστοιχα ζητήματα υπάρχουν και σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός των γενικών, όπως τα καλλιτεχνικά, τα πρότυπα ή τα ειδικά.

Στη λογική των περικοπών όλα. Αν δεν υπάρχει ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, δε μπορούν να λειτουργούν αυτά τα σχολεία. Θεωρείται πολυτέλεια η ύπαρξή τους; Και δεν είναι το κίνητρο πίσω από αυτά η ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου σχολείου το οποίο θα παρέχει ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες επιλογών στα παιδιά μας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δικές τους ανάγκες.

Στη σελ. 14974 παρ. 5α. μαθητές της Γ΄ Λυκείου που δεν επιτύχουν σε μουσικό μάθημα μπορούν να λαμβάνουν απολυτήριο τίτλο μουσικού σχολείου. ΔΗΛΑΔΗ ;

Στην παράγραφο ΙΓ.ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ καταργεί τη μετακίνηση των Μουσικών Συνόλων ή συγκεκριμένων μαθητών ή ομάδας μαθητών των μουσικών συνόλων; Δηλαδή να μην μπορούν να μετακινούνται τις εργάσιμες ημέρες το Σάββατο η την Κυριακή προκειμένου να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δράσεις απομονώνοντας τα μουσικά σχολεία από την κοινωνία;

Επίσης δε φαίνεται κάτι για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες και φυσικά την ειδική αγωγή μέσα στα Σχολεία μας.

Όπως και να έχει σαν Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων έχουμε ζητήσει συνάντηση στο Υπουργείο για να πάρουμε επίσημα απαντήσεις και να σας ενημερώσουμε.

Στο διάστημα αυτό οι Σύλλογοι γονέων πρέπει να επισκεφτούν τους Δήμους και να ενημερωθούν για την πορεία της σίτισης, επίσης να δουν στην Περιφέρεια τα δρομολόγια, να προσέξουν με την φορολογική δήλωση οι σύλλογοι που έχουν ΑΦΜ στο αρ68 του κώδικα εισοδήματος ν 4172/2013 υπάρχει η παρακάτω παράγραφος «5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος…..».

Καταλαβαίνετε όλοι ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ενημερωμένοι σωστά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε και αν χρειαστεί.