ΥΠΟΜΝΗΜΑ Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

email: mousikart2019@gmail.com

Αθήνα 22/7/2019

ΠΡΟΣ

     Την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Σοφία Ζαχαράκη

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοινοβουλευτικές Ομάδες της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: «Υπόμνημα σχετικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Φ.253/23170/Α5/14.02.2019 Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΠΕΘ (ΦΕΚ Β’504/20.02.2019) αναφορικά με την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (ΑΊ42), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45τουν.4589/2019(ΑΊ3)».

Κυρία Υπουργέ,

Με το παρόν υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων για άλλη μία φορά διαμαρτύρεται έντονα για την εφαρμογή νέου τρόπου Πανελλαδικής Εξέτασης προκειμένου να εισαχθούν φοιτητές σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών. Ζητάμε από το Υπουργείο να λάβει άμεσα μέτρα ώστε να αντιμετωπιστούν αδικίες σε βάρος των υποψηφίων. Η πλειοψηφία των εξεταζόμενων (ποσοστό 75%) είχε επίδοση στο γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» κάτω από τη βάση του 10. Το παραπάνω γεγονός αποτελεί φυσική συνέπεια μίας σειράς απαράδεκτων αποφάσεων και πρακτικών.ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 22.07.2019