ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ & ΓΝΩΣΗ”

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

Αθήνα, 15/1/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μακρή

Θέμα: Υπόμνημα σχετικά με το ζήτημα της ύλης του πανελλαδικά εξεταζόμενου ειδικού μαθήματος Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

Με το παρόν υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί άμεσα σε διευκρινήσεις αλλά και στην λήψη απόφασης σχετικά με την ύλη ενός πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος. Πρόκειται για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση, στην εξέταση του οποίου υποβάλλονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

www.mousikart.gr

mousikart2019@gmail.com

Αθήνα, 15/1/2021

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ζέτα Μακρή

Θέμα: Υπόμνημα σχετικά με το ζήτημα της ύλης του πανελλαδικά εξεταζόμενου ειδικού μαθήματος Μουσική Αντίληψη και Γνώση.

Με το παρόν υπόμνημα η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να προβεί άμεσα σε διευκρινήσεις αλλά και στην λήψη απόφασης σχετικά με την ύλη ενός πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος. Πρόκειται για το μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση, στην εξέταση του οποίου υποβάλλονται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και το Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται πως η εξεταστέα ύλη του παραπάνω μαθήματος είναι εκτεταμένη και δεν ορίζεται με σαφήνεια. Οι υποψήφιοι καλούνται να συμβουλευθούν τα εγχειρίδια μελέτης της, Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου. Το εγχειρίδιο μελέτης της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου έχει αποσυρθεί από το ψηφιακό αποθετήριο του υπουργείου και στο ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον το μάθημα της μουσικής (ΦΕΚ2338/2020). Με δεδομένο πως το μάθημα της μουσικής με ευθύνη της πολιτείας δεν το έχει διδαχθεί το σύνολο των μαθητών – οπότε και εγείρεται για μία ακόμα φορά το ζήτημα της ισότιμα παρεχόμενης δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης – αλλά και με πρόσθετα δεδομένα τις ιδιαίτερες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας και την μείωση της εξεταστέας ύλης στα υπόλοιπα μαθήματα, ζητάμε από το υπουργείο να προβεί άμεσα σε μείωση της εξεταστέας ύλης στο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Θεωρούμε, τέλος, πως απαιτείται σαφής καθορισμός αυτής με αναφορά σε συγκεκριμένα εγχειρίδια μελέτης, ενώ χρήζει απάντησης το ερώτημα αν στην ύλη θα συμπεριλαμβάνονται τα τετράδια εργασιών τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν διανέμονται στους μαθητές.

Για το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων

Η Πρόεδρος                                                             Η Γραμματέας

Χρονοπούλου Άννα                                                    Θεοδοσίου Ελένη